Provincie Noord-Holland stelt ruim € 500.000,- beschikbaar voor veiligere in- en uitritten

Om de veiligheid van in- en uitritten aan provinciale wegen te verbeteren, stelt de provincie in 2024 een subsidie van € 528.000,- beschikbaar.

Hiermee wil de provincie bewoners en bedrijven helpen om hun uitwegen veiliger te maken. De subsidie kunnen zij vanaf 1 mei 2024 aanvragen via de website van de provincie Noord-Holland. De afgelopen 3 jaar is er al goed gebruikgemaakt van deze subsidie. Inmiddels zijn al 25 in- en uitritten aangepast of verwijderd.   

0 verkeersslachtoffers in 2050

Uit onderzoek blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers in de provincie is toegenomen. Een zorgelijke ontwikkeling, want elk slachtoffer is er 1 te veel. Daarom is de missie van de provincie: 0 verkeersslachtoffers in 2050. De jaarlijkse subsidieregeling voor het aanpassen van in- en uitritten draagt bij aan dit doel. Veel in- en uitritten zorgen namelijk voor onveilige situaties. Bijvoorbeeld omdat het zicht op de doorgaande weg wordt belemmerd, de uitrit aansluit op een fietspad, afslaand verkeer moet afremmen of omdat in- en uitdraaien voor groot landbouwverkeer lastig is. De meeste uitritten zijn in eigendom van de perceeleigenaren zelf. Met de subsidie komt de provincie hen graag financieel tegemoet.  

Provincie Noord-Holland stelt ruim € 500.000,- beschikbaar voor veiligere in- en uitritten

Subsidie aanvragen

De subsidie is geschikt voor bewoners en bedrijven die 1 of meer uitwegen hebben die aansluiten op een provinciale weg. De weg moet buiten de bebouwde kom zijn en er moet 80 kilometer per uur gereden worden. De subsidie kan vanaf 1 mei 2024 aangevraagd worden via de website provincie Noord-Holland. Op deze website is ook meer informatie te vinden.