Provincie Noord-Holland subsidieert afkoop pacht en aankoop grond in Natuurnetwerk Nederland [update 4-3]

De provincie Noord-Holland stimuleert de aankoop van terreinen en de afkoop van pacht in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) met een subsidieregeling. Deze regeling is bedoeld om NNN met kwaliteit te realiseren.

Organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook particulieren kunnen hiervoor vanaf 5 maart 2024 subsidie aanvragen. 

De subsidieregeling heeft betrekking op terreinen die natuurbeherende organisaties of particulieren hebben verkregen via pacht, maar waarbij de pachtovereenkomst het ontwikkelen van natuur in de weg staat. Met de regeling kan ook de aankoop van NNN-grond worden gesubsidieerd. Dit draagt ook bij aan de realisatie van het NNN.  

Subsidieregeling

Meer informatie over de subsidieregeling is vanaf 5 maart te vinden op de pagina Subsidies.

update 4-3: In een eerdere versie van dit bericht werd als ingangsdatum 26 februari 2024 genoemd. Dit is aangepast naar 5 maart 2024