Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Noord-Holland bereidt een zienswijze voor op het Ontwerpprogramma van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten in een stand-van-zakenbrief.

Het NPLG van het Rijk vormt de basis voor het Noord-Hollandse programma over het landelijk gebied.

Landelijk gebied vanaf het water 

Ook dient de provincie voor 1 april een zevental koplopersprojecten in bij het Rijk. Dit zijn projecten die op korte termijn bijvoorbeeld helpen de landbouw te verduurzamen en de natuur- en waterkwaliteit te verbeteren. De ministers van Landbouw en van Natuur en Stikstof gingen op 31 januari en 1 februari in debat met de Tweede Kamer over het vrijmaken van het benodigde geld voor de koplopersprojecten. Op 15 februari stemmen de Tweede Kamerleden erover.

Vervolg Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Het NPLG vormt de basis voor gebiedsprogramma’s die alle 12  provincies moeten maken voor hun gebied. In Noord-Holland gaat het om het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De komende maanden werkt de provincie aan de volgende versie van het PPLG. Ook volgen gesprekken met vertegenwoordigers van natuur- en landbouworganisaties, industrie, gemeenten, waterschappen en Provinciale Staten om te komen tot een betere versie.