Werkzaamheden Legmeerdijk (N231) bij Royal Flora Holland in volle gang

De afgelopen 2 weekenden is er gewerkt aan de Legmeerdijk bij Royal FloraHolland in Aalsmeer. Er is gewerkt aan de opbouw van de nieuwe voetgangersbrug over de Legmeerdijk, de HOV-haltes en de afronding van de nieuwe ingang voor het (vracht)verkeer naar het terrein van de bloemenveiling.

In deze video (YouTube) is te zien waar de diverse houten onderdelen van de toekomstige voetgangersbrug worden geplaatst. De komende periode werkt de aannemer aan het afwerken van de voetgangersbrug en de HOV-haltes. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio 2024 zijn afgerond.

Timelapse brugliggers FloraHolland
 

Tijdelijke wegindeling wegverkeer Legmeerdijk opgeheven

De tijdelijke wegindeling voor het wegverkeer op de Legmeerdijk (N231) bij Royal FloraHolland is niet langer van kracht. Vanaf nu kunnen automobilisten weer op de gebruikelijke manier rijden. Let op: De snelheidsbeperking van 50 km/u blijft nog van kracht tot het einde van de werkzaamheden.

Fietsverkeer

Aan de zuidkant van de Legmeerdijk wordt gewerkt aan de afbouw van de HOV-haltes en het fietspad. De komende periode moeten fietsers in beide richtingen nog gebruik maken van de omleidingsroute over het terrein van Royal FloraHolland.

Project Bereikbaarheid Royal FloraHolland 

In opdracht van provincie Noord-Holland werkt aannemer Ballast Nedam Infra aan een snellere verbinding (OLV: ongestoord logistieke verbinding) voor het vrachtverkeer vanaf Schiphol via de N201 en N231. Er is onlangs een nieuwe ingang voor het vrachtverkeer naar het terrein van de bloemenveiling Royal FloraHolland gerealiseerd. Er komt ook een voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231) nabij het terrein van Royal FloraHolland. Deze voetgangersbrug is inclusief 2 nieuwe bushaltes, trappen en liften waardoor busreizigers en voetgangers veilig kunnen oversteken.

Door de aanleg van de 2 bushaltes voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) wordt de reistijd voor OV-lijnen 357 en 358 met ongeveer 6 minuten verkort. Hier profiteren straks dagelijks ruim 2.000 reizigers van. Zo werkt de provincie aan een betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer voor zowel busreizigers als het (vracht)verkeer. 

Duurzame voetgangersbrug 

De voetgangersbrug bestaat uit houten brugdelen (liggers). Deze brug wordt in totaal 140 meter lang en krijgt de langste toegepaste houten balkligger in Nederland. Ook de hoofddraagconstructie van de liftschachten worden van hout gemaakt. Hout is een circulair bouwmateriaal en 5 keer lichter dan staal/beton, waardoor er minder zwaar gefundeerd hoeft te worden De winst is de reductie van CO2 uitstoot: Hout neemt in de groeifase van een boom CO2 op, terwijl bij de productie van staal en beton juist sprake is van meer CO2 uitstoot. Transport van het lichte hout scheelt ook CO2- en stikstof uitstoot. Door de brug circulair te bouwen geven de provincie Noord-Holland, de gemeente Aalsmeer, de Vervoerregio Amsterdam, Royal FloraHolland en Ballast Nedam invulling aan ieders doelstellingen om meer circulair te bouwen en CO2-uitstoot te reduceren. 

Het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Royal FloraHolland en de gemeente Aalsmeer. De werkzaamheden worden door de aannemer Ballast Nedam Infra uitgevoerd en zijn medio 2024 afgerond. 

Meer informatie 

Meer informatie over het project is te vinden via de projectsite bereikbaarheid Royal FloraHolland en de regionale Facebookpagina @AmstellandMeerlanden. Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl