Herstelwerkzaamheden bij Brug Ouderkerk

De provincie Noord-Holland voert herstelwerkzaamheden uit aan de Brug Ouderkerk.

Door een eerder geconstateerd mankement kan de brug sinds 22 november niet meer open en dicht. Ook zijn er sindsdien beperkingen ingesteld voor het wegverkeer over Brug Ouderkerk. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden tussen 8 januari en 24 maart 2024 kan de brug weer geopend worden voor de scheepvaart. De resterende herstelwerkzaamheden worden na het vaarseizoen van 2024 uitgevoerd. 

Luchtfoto van Brug Ouderkerk

Bij het uitvoeren van werkzaamheden werd op 21 november 2023 een mankement ontdekt. De provincie Noord-Holland heeft de brug toen uit voorzorg afgesloten voor het weg- en scheepvaartverkeer. De afsluiting voor het wegverkeer werd na het instellen van een aantal beperkingen binnen een dag opgeheven. 1 van de beperkingen was dat vrachtverkeer zwaarder dan 40 ton voorlopig niet over de Brug Ouderkerk mag rijden. Verder moet het overige gemotoriseerd verkeer rekening houden met een smallere rijstrook en een maximale snelheid op de brug van 30 km/per uur. Bovendien kan de brug niet meer bediend worden voor scheepvaart.

Oorzaak en herstel mankement 

Nader onderzoek van het mankement heeft aangetoond dat er schade is opgetreden bij het draaimechanisme van de noordelijke brug. De schade is ontstaan doordat een verbinding in het mechanisme niet sterk genoeg bleek voor het gewicht van de brug. 

Inmiddels heeft de aannemer een herstelplan opgesteld, waarbij het draaimechanisme wordt gerepareerd en verstevigd. Een deel van het plan kan worden uitgevoerd tussen 8 januari en 24 maart 2024. Het wegverkeer kan tijdens deze werkzaamheden grotendeels gebruik blijven maken van de brug. Na het uitvoeren van dit eerste deel van de herstelwerkzaamheden kan Brug Ouderkerk vanaf 24 maart weer bediend worden voor de scheepvaart. 

Het andere deel van de herstelwerkzaamheden kan niet op korte termijn uitgevoerd worden, omdat er meer voorbereidingstijd nodig is. Omdat de Brug Ouderkerk voorlopig goed en veilig gebruikt kan worden, worden deze werkzaamheden na het vaarseizoen van 2024 ingepland. 

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de website van de provincie of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden