Zo’n 1000 initiatieven met herstelfonds ondersteund

De provincie Noord-Holland heeft met het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds ruim 1000 initiatieven ondersteund. Er is € 47 miljoen ingezet voor projecten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot en aan meer en goed geschoold personeel voor de technische sector.

Ook is er geïnvesteerd in het versterken van de culturele en maatschappelijke sector. 

Initiatiefnemers Samen Landsmeer

Met de instelling van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF) heeft de provincie in 2020 actie ondernomen op de negatieve effecten van de coronapandemie. In totaal is € 47 miljoen van de beschikbare € 100 miljoen ingezet. Corona heeft de afgelopen periode niet voor nieuwe verrassingen gezorgd, waardoor aanvullende maatregelen vanuit het EHDF niet nodig waren. De resterende € 53 miljoen is daarom naar de algemene middelen gegaan.

Gedeputeerde Esther Rommel: “Wij kijken met tevredenheid terug op het EHDF. Er zijn veel maatregelen genomen met de bedoeling de negatieve effecten van de coronapandemie te verzachten. Tot nu toe zijn meer dan 1000 initiatieven en projecten (pdf, 1,27 MB) afgerond of gestart. Er is ook sprake van een grote verscheidenheid omdat het EHDF zich richtte op het versterken van de maatschappelijke en culturele sector, de arbeidsmarkt en de verduurzaming van particuliere woningen, maatschappelijk vastgoed en bedrijventerreinen.” 

Magazines

Het beschikbare budget is besteed aan zeer diverse projecten. Zo kregen 25 dorpshuizen ondersteuning bij het maken van een plan voor verduurzaming. 47 culturele instellingen kregen begeleiding bij het opstellen van nieuwe businessmodellen. De provincie heeft ook 42 aanvragen van gemeenten toegekend die bedoeld waren voor het herstellen van ontmoetingen tussen inwoners en het versterken van de inzet van vrijwilligers. 

In 2 digitale magazines vertellen diverse subsidieontvangers hoe zij het geld hebben besteed. Ronald Olij, directeur IW Noord-Holland over de subsidie om het aantal zij-instromers in de installatietechniek een impuls te geven: “Van zo’n subsidie gaat echt een aanjagende werking uit. Het versnelt de activiteiten waarmee het aantal zij-instromers voor de techniek vergroot kan worden. Maar het kan en moet nog beter om die duizenden vacatures in onze branche te vervullen. Daarom is het belangrijk om dit soort trajecten te blijven ondersteunen.”