Subsidie voor innovatieve mkb’ers: ga direct aan de slag

Zoek jij als Noord-Hollands mkb-bedrijf of startup (extra) financiering voor een haalbaarheidsonderzoek naar een technologische innovatie? Dan kom jij misschien wel in aanmerking voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren-subsidie, ook wel de MIT-subsidie genoemd.

De MIT-haalbaarheid gaat op 9 april open en voor deze subsidie geldt ‘first come first serve’. Hadden we al gezegd dat je als ondernemer tot wel € 20.000 aan subsidie kunt krijgen voor een haalbaarheidsstudie? Je moet dan wel aan de criteria voldoen. Alle redenen om direct aan de slag te gaan.

Check vóórdat je start nog wel eerst deze 5 tips en aandachtspunten:

  1. Welke maatschappelijke impact gaat je innovatie maken? Een belangrijke vraag, want de MIT is specifiek bedoeld voor het financieren van projecten die bijdragen aan de missies van het topsectorenbeleid. Denk aan langer gezond leven, de energietransitie, klimaatverandering, de circulaire economie, vernieuwende digitalisering, duurzame landbouw en veiligheid. Twijfel je of jouw project een bijdrage levert? Meer informatie over de MIT-subsidie, het toetsingskader en de missies kun je binnenkort vinden op het subsidieloket van de provincie. Hou deze de komende tijd goed in de gaten.  
  2. Wees je ervan bewust dat de MIT-haalbaarheid is bedoeld voor haalbaarheidsstudies, bijvoorbeeld een literatuurstudie, marktonderzoek of kleine eerste technologische tests. Doel moet zijn om in beeld te krijgen wat voor kansen en risico’s, bijkomende kosten, regelgeving en andere aandachtspunten op jouw innovatie van toepassing zijn.
  3. Welke nieuwe technologie ga je ontwikkelen? De MIT is voor mkb-bedrijven en startups die een nieuwe technologie willen inzetten. Er moeten wel technologische risico’s zijn. Zijn er al andere bedrijven in Nederland die hetzelfde doen of kun je de technologie kopen bij een leverancier? Dan is het helaas geen nieuwe technologie met ontwikkelrisico’s en kom je niet in aanmerking voor de subsidie.
  4. Duidelijk beschrijven wat je innovatie en haalbaarheidsstudie inhoudt, is cruciaal voor het slagen van je subsidieaanvraag. Op het subsidieloket van de provincie staat alle informatie die je nodig hebt. Vanaf medio maart kun je daar ook het aanvraagformulier downloaden. Door de vragen helder, concreet en compleet te beantwoorden zorg je ervoor dat je alle informatie aanlevert die nodig is voor de beoordeling. 
  5. Volg via Teams onze informatiebijeenkomst over de MIT 2024 op 21 maart van 16.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst, die de provincie samen met ROM InWest organiseert, vertellen we meer over de regeling en kun je vragen stellen. De bijeenkomst is zowel voor bedrijven die zelf een aanvraag willen indienen als voor subsidieadviesbureaus die dat namens ondernemers doen.