Ronald Kleijn nieuwe werkambassadeur voor Noord-Holland

Ronald Kleijn gaat per 1 juni aan de slag als werkambassadeur voor Noord-Holland.

Hij vertegenwoordigt de provincie op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. De provincie vindt het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Een goede samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, sociale partners en overheid is essentieel voor een goed aanbod van arbeid. 

Ronald Kleijn nieuwe werkambassadeur voor Noord-Holland
Ronald Kleijn

De werkambassadeur zet zich in om arbeidsmarkt, beroepsonderwijs en overheden aan elkaar te verbinden. Hij richt zich vooral op techniek en technologie in de sectoren die zich bezighouden met energietransitie, verduurzaming van de haven- en maakindustrie, duurzame bouw en de transformatie van de agrarische sector. Een inclusieve arbeidsmarkt is een belangrijk uitgangspunt. De werkambassadeur signaleert belangrijke ontwikkelingen en agendeert deze bij het college van Gedeputeerde Staten. Hij speelt een belangrijke rol bij toekomstgericht opleiden én ondernemen in Noord-Holland.

Hij volgt John Herfkens op die in 2020 werd benoemd als werkambassadeur in Noord-Holland.

Ronald Kleijn

Ronald Kleijn heeft gewerkt als mede-eigenaar in het IT bedrijfsleven en als hoofddocent en manager regionale samenwerking bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij was onder andere initiatiefnemer van Make IT Work en hij heeft ruime ervaring in het realiseren van leven lang ontwikkelen, flexibilisering van het onderwijs en het verbinden van bedrijfsleven aan het onderwijs.