BioForte B.V. (14 juli 2020)

Beslissing op bezwaar inclusief het advies van de Hoor- en adviescommissie, waarbij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning is verleend aan BioForte B.V. voor het oprichten en in gebruik nemen van een biomassacentrale aan de Pascalstraat 2 te Zaandam en van een hulpwarmtecentrale aan de Brikstraat 1 te Zaandam.

Advies
Beslissing op bezwaar