Damherten in Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid (24 november 2020)

(24 november 2020)

Beslissing op bezwaar en advies van gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 april 2020, waarbij het verzoek tot handhaving van de zorgplicht, inhoudende om een groot deel van de populatie damherten in Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ in één seizoen af te schieten, is afgewezen.

Uitgelicht