Preventieve handhaving van de Wet natuurbescherming (24 november 2020)

(24 november 2020)

Beslissing op bezwaar en advies van gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 3 juli 2020, waarbij een verzoek tot preventieve handhaving van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) om risico’s van verstoring van broedvogels zoveel mogelijk te voorkomen, is afgewezen.

Uitgelicht