Wet openbaarheid van bestuur inzake veiligheid Nauerna parkfase 1 (3 december 2020)

(08 december 2020)

Beslissing op bezwaar en advies van gedeputeerde Staten van Noord-Holland van donderdag 18 juni 2020, waarbij de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde verslagen/notulen van overleggen inzake “veiligheid Nauerna parkfase 1 en documenten over de klachtenregistratie van stortplaats Nauerna gedeeltelijk openbaar zijn gemaakt.

 

Uitgelicht