Ontheffing wet natuurbescherming (11 maart 2021)

(11 maart 2021)

Beslissing op bezwaar en advies inzake het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 november 2020, waarbij een ontheffing op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming is verleend.

 

Uitgelicht