Vaststelling van subsidie POP3 Jonge landbouwers Noord-Holland 2018 (15 april 2021

(15 april 2021)

Beslissing op bezwaar en advies inzake het besluit van gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 4 juni, waarbij een aanvraag voor vaststelling van de subsidie POP3 Jonge landbouwers Noord-Holland 2018 voor het project “Plaatsen zonnepanelen en koematrassen” is afgewezen.

Uitgelicht