POP3 Noord-Holland: diverse onderdelen, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Op deze pagina vindt u de vervallen uitvoeringsregelingen POP3-subsidies en specifieke informatie over de volgende POP3-onderdelen die niet meer zijn opengesteld of voorgaande jaren betreffen:

  • Fysieke investeringen voor bredere uitrol innovaties binnen agrarische sector
  • Fysieke investeringen voor ontwikkelen, beproeven of demonstreren innovaties binnen agrarische sector
  • Jonge Landbouwers
  • LEADER projecten
  • Niet productieve investeringen water
  • Samenwerking ikv Europese Innovatie Partnerschappen (EIP) binnen agrarische sector
  • Verbeteren kavelstructuur landbouwbedrijven
  • Verplaatsing landbouw-/glastuinbouwbedrijven


De uitvoering van POP3 is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RvO. Zie ook mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Bij vragen over de subsidieregeling
Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bij vragen over het subsidieproces
Neem contact op met de RVO via Mijnrvo.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.