Social return

Met social return creëert de provincie kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij haar inkopen vraagt de provincie contractpartners om ook deze groep mensen aan het werk te helpen.

Dit kan door het bieden van een baan, stageplek of opleiding. Of door het organiseren van sociale activiteiten die mensen dichter bij werk brengen. Contractpartners kiezen de doelgroep die het best bij ze past en zoeken naar werkzaamheden binnen de opdracht van de provincie.

In iedere opdracht van werken en diensten boven de Europese drempel wordt een social return verplichting opgenomen.

Doelgroepen

De doelgroep social return bestaat uit iedereen met een aantoonbare afstand tot de arbeidsmarkt. De provincie gebruikt het doelgroepwaardenmodel. Hierin staan de doelgroepen en de bijbehorende waarden. De waarde van een kandidaat is bepaald op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt en de extra inspanningen van de opdrachtnemer om de kandidaat naar werk te begeleiden.

Acties voor contractpartners

Na definitieve gunning neemt de contractpartner binnen 7 werkdagen contact op voor een adviesgesprek met socialreturn@noord-holland.nl. In de checklist staan alle acties op een rij.

Contact

Team social return van de provincie denkt mee, faciliteert en adviseert over een passende invulling van social return. Het is in ieders belang dat zoveel mogelijk mensen die aan de kant staan weer aan de slag gaan. Naast monitoring van de prestaties brengen wij bedrijven ook in contact met ons netwerk. 

Neem voor vragen en advies over social return contact op met socialreturn@noord-holland.nl.