Social return

Met social return creëert de provincie kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij inkopen vraagt de provincie haar contractpartners om deze groep mensen aan het werk te helpen.

Dit kan door het bieden van een baan, stageplek, het organiseren van activiteiten die mensen dichter bij werk brengen of sociaal inkopen. Contractpartners kiezen de inzet die bij hen past en zoeken naar werkzaamheden die een verband hebben met de opdracht van de provincie.

In iedere opdracht van werken boven de € 150.000,- en diensten boven de € 214.000,- wordt een social return verplichting opgenomen.

Doelgroepen

Iedereen kan aan de kant komen te staan. Door een ziekte, beperking, ontslag of een lager opleidingsniveau. Of omdat ze vluchteling zijn. De provincie wil dat contractpartners zich inspannen om deze mensen werk(ervaring) te bieden.   

Mensen uit de doelgroep hebben een aantoonbare afstand tot de arbeidsmarkt. De provincie gebruikt het doelgroepwaardenmodel. Hierin staan de doelgroepen en de bijbehorende waarden. Op deze manier maakt de provincie en haar partners de inzet en resultaten van de social return verplichting meetbaar.

Acties voor contractpartners

Na definitieve gunning neemt de contractpartner binnen 7 werkdagen contact op voor een adviesgesprek met team social return. In de checklist staan alle acties op een rij.

Contact

Team social return van de provincie denkt mee, faciliteert en adviseert over een passende invulling van social return. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die aan de kant staan weer aan de slag komen. Naast monitoring en controle van de social return prestatie kan team social return bedrijven ook in contact brengen met het netwerk van de provincie.

Neem voor vragen en advies over social return contact op met socialreturn@noord-holland.nl.