Stuurgroep Verbinding A8-A9 past overlegstructuur aan

De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 kwamen op donderdag 14 december bijeen. Ze spraken met elkaar over de stand van zaken van het project Verbinding A8-A9.

Ook het project voor maatregelen om de leefbaarheid in Krommenie/Assendelft te verbeteren kwam aan de orde. Verder stond op de agenda: 

Overlegstructuur 2024 

De stuurgroep wil hun overleg en de bestaande overleggen van de ambtelijke werkgroepen voor volgend jaar voortzetten. De 2 projecten worden in 2024 echter in aparte overleggen besproken. Deze keuze is gemaakt omdat het project over de maatregelen om de leefbaarheid in Krommenie/Assendelft te verbeteren vooral in Zaanstad speelt en niet zo zeer in de regio IJmond. Dit project wordt voortaan behandeld door de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland. De partijen willen hiermee de slagvaardigheid vergroten. De provincie onderzoekt daarnaast of er een nieuw overleg gestart kan worden om de bereikbaarheidsvragen van de regio IJmond te bespreken en welke partijen daarbij aan moeten schuiven.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9 

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.