Hoe naar zee? 204 ideeën voor een bereikbare kust

Tot en met 15 april 2024 hebben bezoekers en bewoners van Zuid-Kennemerland ideeën ingediend of gereageerd op ideeën via www.samenslimnaarzee.nl.

De 204 ideeën gaan over een bereikbare kust op drukke dagen, met de trein, fiets, te voet of met de auto. Het is een verzameling van online ingebrachte ideeën, wat is opgehaald tijdens de sessies op 3 april 2024 en tijdens de 30 van Zandvoort.

Samen slim naar zee

Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn al jaren populaire bestemmingen. De wegen en fietspaden naar de kust zijn verschillende keren per jaar overvol. Vooral tijdens zonnige dagen en zomerse evenementen. Hiervoor zijn mogelijke oplossingen op een rij gezet. Het gaat om meer fietsgebruik, het verbeteren van het openbaar vervoer, kleine aanpassingen aan de wegen en een slimme aanpak van autoverkeer en parkeren. 

Hoe houden we samen de kust bereikbaar? Op samenslimnaarzee.nl kon iedereen tot en met 15 april 2024 meedenken met deze mogelijke oplossingen. Ook zijn er tijdens bijeenkomsten en gesprekken ideeën besproken en op deze website gezet. 

inwonerssessie2

Haalbaar of niet?

Alle inbreng helpt een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen. Op dit moment bekijkt de provincie samen met de gemeenten welke oplossingen en maatregel(en) haalbaar zijn. De maatregelen worden beoordeeld op basis van spelregels. Zo moet het idee bijdragen aan het verbeteren van de fietsbereikbaarheid, minder drukte en files op de wegen en/of goed openbaar vervoer. Er is op korte termijn beperkt budget beschikbaar. Op lange termijn kan er meer, als het past in de plannen en het beleid van provincie, gemeenten en de regio. 

Begin juni komt op deze website te staan welke ideeën haalbaar zijn, welke ideeën niet en waarom niet. 

Vervolg

Passende ideeën worden vervolgens verwerkt tot maatregelpakket(ten). In oktober 2024 kan iedereen hierop reageren. Deze reacties kunnen leiden tot aanpassingen van de maatregel(en). De provincie en gemeenten besluiten over de maatregelen en maken hier afspraken over. Ook wordt dan duidelijk wat er op de korte (tot 2026) en op lange termijn (2035) kan worden uitgevoerd.

PNH_Campagne_Kust_Banner_570x338px_5