Video: bomen verwijderen voor een gezond en divers bos

In Spaarnwoude Park worden bomen verwijderd om te zorgen voor meer biodiversiteit. De maatregelen zorgen voor meer licht en ruimte, waardoor andere boomsoorten en planten meer de kans krijgen om te groeien.

Opruimen van dood hout in bos

Dit is bovendien goed voor het leefgebied van verschillende dieren, zoals insecten, muizen, egels, vogels, vleermuizen, amfibieën en marterachtigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Recreatieschap Spaarnwoude met subsidie van de provincie.

Natuur verwijderen om natuur een kans te geven

Het klinkt tegenstrijdig om gezonde bomen te verwijderen om de natuur te helpen. Toch is het werk noodzakelijk om het bos gezond te houden. De bomen die neergehaald worden, blijven op de locatie liggen. De takken en kluiten zijn ideale plekken voor verschillende dieren om te leven. Het doel van het weghalen van geselecteerde bomen is bedoeld om een variatie aan soorten te krijgen, bijvoorbeeld meer iepen, kersen, berken en taxus. 

Spaarnwoude Park is een natuur- en recreatiegebied tussen Velsen, Amsterdam en Hoofddorp. Het werk wordt gedaan in verschillende delen van het park. De video is opgenomen op de locatie De Groene Weelde, dat ligt bij Vijfhuizen. 22 jaar geleden is dit stuk bos aangelegd met snelgroeiende bomen, zoals populieren. Deze populieren zijn nu overal even oud en even hoog. Zonder beheermaatregelen zouden de populieren het licht van het bosbodem afhouden en krijgen andere boomsoorten en struiken geen kans.

Dood hout zorgt juist voor meer leven in het bos

In deze video zie je hoe de bomen verwijderd worden. Het lijkt op de ravage die een stevige storm kan aanrichten. Beheermedewerker Pim Hesselmann (Recreatie Noord-Holland) legt uit waarom deze maatregelen nodig zijn. 
  
Man met elektrische zaag
Kijk ‘Natuurherstel aflevering 6: bosbeheer voor meer biodiversiteit’
[YouTube]

Natuurherstel

De natuur is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. De provincie voert samen met partners maatregelen uit om de natuur te beschermen en versterken. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om verschillende planten en dieren te behouden. Bekijk hier de hele videoreeks over natuurherstel.