Ziggo B.V. te Utrecht (24 juni 2020)

(01 juli 2020)

Beslissing op bezwaar en advies betreffende het besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland, waarbij aan Ziggo B.V. te Utrecht een vergunning is verleend op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voor de aanleg van een telecomkabel in de berm langs de provinciale weg N200 te Zandvoort en Overveen.

 

Uitgelicht