Opzegging / Wijziging met betrekking tot verleende ontheffingen provinciale vaarwegen

De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Op alle provinciale vaarwegen geldt een ligplaatsverbod, waarvan ontheffing gevraagd kan worden. Ook voor het aanbrengen van een steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct dient u een ontheffing te hebben. De (ligplaats)ontheffing wordt verleend voor het vaartuig, ponton, woonboot of voor de steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct en is niet overdraagbaar. Iedere verandering met betrekking tot de eerder verleende (ligplaats)ontheffing dient u aan de provincie door te geven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een adreswijziging, opzegging van een ligplaats of de aanschaf van een vaartuig, wat even groot is of kleiner als waarvoor al ligplaatsontheffing verleend is. 

Betreft de wijziging een nieuw vaartuig dat groter is dan waarvoor ontheffing is afgegeven, dan moet hiervoor een nieuwe ligplaatsontheffing aangevraagd worden. Ook voor het uitbreiden van een bestaande steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct zult u opnieuw ontheffing moeten aanvragen, via Ligplaatsontheffing provinciale vaarwegen.

Voorwaarden

  • De wijziging betreft een eerder verleende ligplaatsontheffing voor een vaartuig, ponton, woonboot (de Scheepvaartverkeerswet, het Provinciaal ligplaatsbesluit).
  • De wijziging betreft een eerder verleende ontheffing voor een steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct (Omgevingsverordening Noord-Holland 2020).
  • De wijziging heeft geen betrekking op een groter vaartuig, ponton, woonboot of de uitbreiding van een steiger of aanleggelegenheid, brug of viaduct.

Overigens wijzen wij u erop dat in sommige gevallen nog andere van overheidswege ontheffingen/vergunningen en dergelijke, benodigd zijn van bijvoorbeeld gemeente(n) en/of het Hoogheemraadschap. U dient dit bij de desbetreffende instantie aan te vragen.

Aanpak

Digitaal: Aanvragen kunt u digitaal indienen. Hiervoor heeft u een DigiD (particulier) of een eHerkenning (organisatie) account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.
Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

U logt in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Per post: U kunt het aanvraagformulier (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) invullen uitprinten en opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw verzoek tot wijziging. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw wijziging. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw verzoek tot wijziging zijn legeskosten verschuldigd. Hiervoor geldt een aangepast tarief.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)