Verkeersmaatregelen tijdens de bouw

(25 juli 2018)

Tijdens de vernieuwing van de Zaanbrug zal het wegverkeer gebruik maken van alternatieve routes. Vooruitlopend op het slopen van de bestaande Zaanbrug wordt de capaciteit van de Ned Benedictweg (N514) vergroot door de weg tot aan de Samsonweg te verbreden naar twee rijstroken per richting. Voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten zal tijdens de bouw in de buurt van de bestaande Zaanbrug een tijdelijke brugverbinding beschikbaar zijn. Deze en andere verkeersmaatregelen worden naar verwachting in de tweede helft van 2019 zichtbaar.

Voor de tijdelijke brugverbinding zijn twee locaties beschikbaar: direct naast de huidige brug of ter hoogte van de Lassiestraat. De provincie laat de locatiekeuze aan de toekomstige aannemer. Er is onderzocht of de tijdelijke brug ook geschikt gemaakt kan worden voor autoverkeer (één richting of twee richtingen). Maar dan zouden verschillende dure maatregelen nodig zijn om de verkeersafwikkeling acceptabel te houden. Er zijn geen goedkopere of beter geschikte alternatieven gevonden voor het pakket verkeersmaatregelen. Hiermee zijn de oorspronkelijke omleidingen via de N514 en N246 met bijbehorende  verkeersmaatregelen definitief.

kaart

Uitgelicht