Hoe naar zee? Denk mee!

Hoe kun je bij mooi weer of een evenement het best naar het strand van Bloemendaal aan Zee en Zandvoort? Met de trein, fiets, te voet, met de auto of een combinatie hiervan?

De provincie en 4 regiogemeenten vragen bezoekers en bewoners van Zuid-Kennemerland naar concrete maatregelen voor een bereikbare kust. Iedereen wordt uitgenodigd om ideeën in te dienen via www.samenslimnaarzee.nl

Samen slim naar zee

Meerdere dagen per jaar ervaren inwoners en bezoekers van Zuid-Kennemerland overvolle wegen en fietspaden richting het strand en de kust. Vooral tijdens zonnige dagen en zomerse evenementen. Om problemen aan te pakken, bundelen de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort samen met de provincie hun krachten om de kust beter bereikbaar te maken. Met ‘Samen Slim naar Zee’ nodigen ze iedereen uit die in het gebied woont, recreëert, feest en werkt om ideeën in te brengen. Dit kan online tot en met maandag 15 april. Ook is het mogelijk om in gesprek te gaan en ideeën in te brengen tijdens een bijeenkomst op woensdag 3 april in het Wapen van Kennemerland in Haarlem. Meer informatie over het indienen van ideeën, de spelregels, tijdstip en het aanmeldformulier voor de bijeenkomst zijn te vinden op www.samenslimnaarzee.nl.

Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland

De Zandvoortse en Bloemendaalse kust zijn al jaren populaire bestemmingen. De bereikbaarheid van de kust is geen nieuw probleem en ook niet eenvoudig om op te lossen. De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort en de provincie Noord-Holland zijn daarom in 2023 een onderzoek gestart om alle knelpunten in kaart te brengen. Denk aan verkeershinder (overlast), vertraging in het openbaar vervoer en files op alle wegen. Ook is het effect van toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw meegenomen in het onderzoek. Dit onderzoek vormt de basis voor Samen Slim naar Zee.

Van ideeën naar uitvoering

Op basis van het onderzoek zijn mogelijke oplossingsrichtingen op een rij gezet. Het gaat om bijvoorbeeld het aanbieden van reisinformatie, aanmoedigen van fietsgebruik, het aantrekkelijk maken van het openbaar vervoer, kleine verbeteringen aan de weg en slim omgaan met autoverkeer en parkeren. Met bewoners uit de regio, ondernemers, fietsers, ov- en weggebruikers wordt gekeken welke concrete maatregelen hierbij passen. Alle ideeën worden getoetst en haalbare ideeën worden meegenomen in de uitwerking. Ook hierop kan iedereen vervolgens reageren. Uiteindelijk besluiten de provincie en gemeenten hierover en maken zij afspraken over de uitvoering.  

Met de bus of met de trein