Over het project

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het verhogen van de biodiversiteit zijn belangrijke speerpunten van de provincie. Door percelen om te vormen en in te richten voor de natuur wordt ruimte gemaakt voor nieuwe flora en fauna. Deze vernieuwde omgeving is straks geschikt als leefwereld voor de otter, bever en ringslang.

De provincie ontwikkelt in dit project deels natuur voor Rijkswaterstaat. Door de verlegging en verbreding van de A1 is op het voormalig tracé van de A1 ruimte ontstaan voor een natuurverbinding tussen de Vecht bij Muiden en de IJmeerkust bij Diemen. Het nieuwe gebied gaat onder andere bestaan uit natte hooilanden, ruige graslanden met brede sloten en rietoevers en is straks een belangrijk broed- en voedselgebied voor water- en moerasvogels.

Gebieden

De gebieden zijn globaal in de volgende gebieden in te delen: het Diemerbos, Waterlandtak-West en Waterlandtak-Oost. De gebieden worden zoveel mogelijk verbonden met andere natuur, zodat dieren zich van de ene plek naar de andere kunnen verplaatsen om bijvoorbeeld nieuwe leefgebieden te zoeken. Dit is belangrijk bij voedselschaarste, maar ook nuttig voor het behoud van de diersoorten (voortplanting).

Waterlandtak

De Waterlandtak is een waterrijk, groen gebied dat is ontstaan na het verplaatsen van de A1 tussen Diemen en Muiderberg. Dwars door het gebied loopt de Vecht. Ten westen van de Vecht (Waterlandtak-West) wordt de natuur omgevormd naar een moerasgebied om daarmee de leefomgeving te verbeteren voor onder andere de otter, bever en ringslang. Verder is het gebied een belangrijk broed-, pleister- en voedselgebied voor water- en moerasvogels. Ten oosten van de Vecht wordt de Waterlandtak-Oost omgevormd naar faunarijk gras- en moeraslandschap met onder andere kruiden.

Diemerbos

Het deel van het Diemerbos behorende bij het project Diemerscheg is gelegen ten zuiden van de A9 (bij Driemond) en ten oosten van rivier de Gaasp. Verder liggen restgebieden in de oksel van de snelwegen A9 en A1. Het Diemerbos is een gebied dat geschikt is voor recreatieve doeleinden. In het gebied is inmiddels een fietspad opgeknapt en naast het inrichten van de natuur wordt een ruiterpad aangelegd en een vogeluitkijkhut verplaatst. Ook wordt rekening gehouden met het uitlaten van honden. Deze reactieve functies worden alleen aan de rand van de gebieden mogelijk gemaakt om de natuur niet te storen.

Waterlandtak West

Gemeenteplannen Diemerscheg

Naast dit project van de provincie, dat gericht is op natuurontwikkeling op vier locaties, werken de gemeenten Diemen, Weesp, Gooise Meren en Amsterdam aan een toekomstvisie voor de Diemerscheg. Dat doen ze samen met Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland.
Meer informatie: www.amsterdam.nl/projecten/diemerscheg.

 

Uitgelicht