Inspraak

Het ontwerp voor de voet- en fietsonderdoorgang en voor de busbanen ligt grotendeels vast. Het bestemmingsplan is in december 2020 met enkele wijzigingen vastgesteld door de gemeenten Velsen en Beverwijk. De provincie heeft in juni 2021 de wijzigingen uit de inspraak integraal verwerkt in het Voorlopig Ontwerp.

In 2019 zijn er inspraakavonden georganiseerd. Vervolgens konden insprekers bij de gemeenten Velsen en Beverwijk reageren op het Voorlopig Ontwerp. Alle schriftelijke reacties zijn voorzien van een antwoord in een een inspraakrapportage (pdf, 535 kB). In deze rapportage staat welke opmerkingen aanleiding zijn om het ontwerp te wijzigen. Een belangrijke wijziging in het plan is het behoud van de huidige oversteek. Onder planning staat welke acties worden doorlopen.