Inspraak

Het concept voorlopig ontwerp (VO) van de busbanen en de voet-fietsonderdoorgang lag tot en met 30 april 2020 ter inzage bij de gemeenten Velsen en Beverwijk.

Vervolg

Vanaf 1 mei 2020 worden alle schriftelijke reacties voorzien van een antwoord en verwerkt in een inspraakrapportage. De wijzigingen in het ontwerp worden indien mogelijk verwerkt in het definitief Voorlopig Ontwerp. Na de aanbesteding wordt het definitief Voorlopig Ontwerp door de geselecteerde aannemer uitgewerkt in een Definitief Ontwerp.

Uitgelicht