Inspraak

Insprekers konden bij de gemeenten Velsen en Beverwijk reageren op het concept Voorlopig Ontwerp (VO) van de busbanen en de voetgangers-fietsonderdoorgang.

Alle schriftelijke reacties zijn voorzien van een antwoord in een inspraakrapportage (pdf, 535 kB). In deze rapportage staat welke opmerkingen aanleiding zijn om het ontwerp te wijzigen. De inspraakreacties waarbij dat vermeld staat, worden verwerkt in het Voorlopig Ontwerp. Onder planning ziet u globaal welke stappen worden doorlopen. 

 

Uitgelicht