Over het project

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen en Beverwijk werken aan de realisatie van twee nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen en aan een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.

De busbanen

De busbanen zijn onderdeel van het hoogwaardig openbaarvervoernetwerk (HOV-netwerk). De ene busbaan komt bij Velsen-Noord, tussen de Velsertraverse en het station Beverwijk. Deze busbaan is ongeveer 300 meter lang en bevat een bushalte en fietsenstalling. De andere busbaan is zo’n 200 meter lang en komt tussen het busstation Beverwijk en de weg Wijckermolen, achter het station. Door de aanleg van de busbanen hoeven de bussen minder afstand af te leggen en neemt de rijtijd af. Tevens zorgen de busbanen voor een verbeterde verkeersveiligheid, omdat de bussen niet meer over de drukke kruisingen hoeven rijden.

Veilige en snelle fietsroutes

Onder de Velsertraverse wordt een voet-fietsonderdoorgang aangelegd. Hierdoor ontstaat een regionale, snellere fietsroute (Regionale Mobiliteitsvisie IJmond) met een verbinding naar station Beverwijk. Het fietspad vanuit Velsen-Noord richting station Beverwijk wordt aangepast, zodat de fietsroute goed aansluit op de nieuwe onderdoorgang. Door de fietsroute worden de doorfietsroute en het fietsknelpunt bij de Velsertraverse (N197) verbeterd en veiliger.

Er is door betrokkenen op verschillende momenten al meegedacht over wat de optimale plek is voor de doorfietsroute. De gemeente Velsen neemt al deze suggesties, wensen en zorgen mee in het traject om de doorfietsroute verder vorm te geven. Op meerdere momenten kan in samenspraak met de gemeente nog mee worden gedacht over de doorfietsroute door Velsen-Noord en over de kruising Wijkerstraatweg-Wijkeroogstraat. Alle opmerkingen en suggesties hierover worden ook door de gemeente meegenomen. Voor de momenten om mee te kunnen denken worden aparte uitnodigen verstuurd.

Partners

Het project HOV station Beverwijk is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Beverwijk, gemeente Velsen, ProRail en de NS. De provincie voert de werkzaamheden uit.

Uitgelicht