Over het project

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen en Beverwijk werken aan de realisatie van 2 nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen. De ene busbaan komt bij Velsen-Noord, tussen de Velsertraverse en het station Beverwijk. Deze busbaan is ongeveer 300 meter lang en bevat een bushalte en fietsenstalling. De andere busbaan is zo’n 200 meter lang en komt tussen het busstation Beverwijk en de weg Wijckermolen, achter het station. De busbanen zijn onderdeel van het hoogwaardig openbaarvervoernetwerk (HOV-netwerk) en worden naar verwachting in 2021 gebouwd

Door de aanleg van de busbanen hoeven de bussen minder afstand af te leggen en neemt de rijtijd af. Tevens zorgen de busbanen voor een verbeterde verkeersveiligheid, omdat de bussen niet meer over de drukke kruisingen hoeven rijden.

Veilige en snelle fietsroutes

Onder de Velsertraverse wordt een voet-fietsonderdoorgang aangelegd. Hierdoor ontstaat een regionale, snellere fietsroute (Regionale Mobiliteitsvisie IJmond) met een verbinding naar station Beverwijk. Het fietspad vanuit Velsen-Noord richting station Beverwijk wordt aangepast, zodat de fietsroute goed aansluit op de nieuwe onderdoorgang. Door de fietsroute worden de doorfietsroute en het fietsknelpunt bij de N197/Velsertraverse verbeterd en veiliger.

De provincie en gemeenten kijken samen met belanghebbenden wat de optimale plek is voor dit fietspad. Tijdens participatiebijeenkomsten is al veel input gegeven voor het realiseren van de meest optimale doorfietsroute. Al deze suggesties, voorstellen en opmerkingen worden door de gemeente Velsen onderzocht en indien mogelijk overgenomen. Op meerdere momenten in 2020 kan in samenspraak met de gemeente nog verder worden meegedacht over de doorfietsroute door Velsen-Noord.

Gebiedsontwikkeling

De gemeenten Velsen en Beverwijk werken samen met de grondeigenaren NS en ProRail aan de verdere ontwikkeling van de Wijckerpoort en Ankie’s Hoeve. Deze 2 locaties zijn onderdeel van de ontwikkelingsplannen rondom het knooppunt station Beverwijk. Het doel is om het stationsknooppunt te versterken en daarmee meer potentiele reizigers voor het openbaar vervoer te genereren. 

De gemeenten Velsen en Beverwijk hebben samen met een projectontwikkelaar plannen opgesteld voor de realisatie van woningen en een hotel in het gebied ‘de driehoek’. Dit is het gebied tussen de Velsertraverse, het spoor richting Tata Steel en de NS-sporen. Het bevat nu een parkeerterrein dat bereikbaar is via de Emplacementsweg en een overweg.

Partners

Het project HOV station Beverwijk is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Beverwijk, gemeente Velsen, ProRail en de NS. De provincie voert de werkzaamheden uit.

 

Uitgelicht