Over het project

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen en Beverwijk werken aan de realisatie van twee nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen en aan een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.

De busbanen

De busbanen zijn onderdeel van het hoogwaardig openbaarvervoernetwerk (HOV-netwerk). De ene busbaan komt bij Velsen-Noord, tussen de Velsertraverse en het station Beverwijk. Deze busbaan is ongeveer 300 meter lang en bevat een bushalte en fietsenstalling. De andere busbaan is zo’n 200 meter lang en komt tussen het busstation Beverwijk en de weg Wijckermolen, achter het station. Door de aanleg van de busbanen hoeven de bussen minder afstand af te leggen en neemt de rijtijd af. Daarnaast zorgen de busbanen voor een verbeterde verkeersveiligheid, omdat de bussen niet meer over de drukke kruisingen hoeven te rijden.

Voet- en fietsonderdoorgang

Onder de Velsertraverse (N197) wordt een voet-fietsonderdoorgang aangelegd. De provincie werkt samen met de gemeenten aan een doorfietsroute van de pont Velsen richting Heemskerk. Via een voet-fietsonderdoorgang kunnen fietsers en voetgangers sneller en veiliger naar het station Beverwijk én bij de nieuwe bushalte komen. Hierdoor hoeven zij niet meer te wachten bij de kruising om de Velstertraverse over te steken. Het bestaande pad onder het viaduct door verdwijnt omdat hier de busbaan richting Velsertraverse wordt aangelegd. De locatie van de nieuwe onderdoorgang sluit bovendien beter aan op de aanstaande gebiedsontwikkeling in Wijckerpoort. Gemeente Beverwijk werkt aan een vrijliggend fietspad door het gebied waarbij de keuze voor de route afhankelijk is van deze ontwikkeling.

Vertraging in project

De aanleg van de snelle busverbinding en onderdoorgang is een langdurig proces. Het gebied tussen Velsen-Noord en Station Beverwijk is complex en de provincie is afhankelijk van vele ontwikkelingen, projecten en betrokkenen partijen. Vertraging komt onder meer doordat er tijdens de voorbereidingen van het werk scheuren zijn ontdekt in het viaduct van de Velsertraverse, waar de busbaan op moet aansluiten. Uit een inspectie naar de scheurvorming bleek dat het viaduct van de Velsertraverse extra ondersteuning nodig heeft. Rijkswaterstaat realiseert de ondersteuning van het viaduct binnen een jaar zodat in de toekomst de bus op de huidige vluchtstrook kan rijden. 
Behalve de afhankelijkheid van Rijkswaterstaat kent het project ook een afhankelijkheid van ProRail. De nieuwe busbaan Wijckerpoort maakt gebruik van een overweg over het spoor van Tata Steel. De huidige moet volgens de plannen worden verplaatst zodat de busbaan beter aansluit op de Emplacementsweg. Zo kunnen bussen, auto’s en fietsers veilig het spoor passeren. Om dit te realiseren moeten deze werkzaamheden afgestemd worden op werkzaamheden van ProRail. Hierover zijn de samenwerkingspartners nog met elkaar in gesprek. 

Partners

Om klaar te zijn voor een bereikbare toekomst, moeten we vandaag keuzes maken. In dit drukke gebied is veel verkeer en het gebied is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om een betere aansluiting voor bus, voetgangers en fietsers. We kunnen niet alles tegelijk doen en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met onze partners op. Het project HOV station Beverwijk is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Beverwijk, gemeente Velsen, ProRail en de NS. De provincie voert de werkzaamheden uit.

Velsertraverse