Nieuws

 • Fietspad langs N522 terug

  (07 januari 2020) fietspad amstelveen 570 Maandag 13 januari 2020 start de aannemer met het terugplaatsen van een fietspad langs de N522 Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio februari gereed. Vanaf dat moment kunnen (brom)fietsers voorlopig weer gebruik maken van de oorspronkelijke fietsroute en worden de fietsomleidingen door het dorp van Ouderkerk aan de Amstel opgeheven.
 • Tijdelijk fietspad langs N522

  (24 oktober 2019) Omleiding Ouderkerk 570px Nu de start van de bouw van de brug over de Amstel (N522) is uitgesteld, treft de provincie Noord-Holland voorbereidingen om een tijdelijk fietspad langs de N522 aan te leggen. Naar verwachting is het tijdelijk fietspad langs de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan in januari 2020 klaar voor gebruik.
 • Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522)

  (30 juli 2019) Overzichtsplaatje 2 De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen.
 • Afsluiting fietspad N522 in Amstelveen

  (19 juni 2019) Fietspad Amstelveen afgesloten per 1 juli Van maandag 1 juli 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen af, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag.
 • Wegafsluiting door boring Amstelzijde en Amsteldijk Noord (N522)

  (29 mei 2019) Plaatje Amstelzijde Van woensdag 5 tot en met woensdag 19 juni 2019 is de Amstelzijde in Amstelveen vanaf de Oranjebaan (N522) tot Amstelzijde 63-65 afgesloten voor auto’s en fietsers. De Amsteldijk Noord is gedeeltelijk afgezet, hier wordt het verkeer via verkeerslichten om en om over 1 rijstrook langs de werkzaamheden geleid.
 • Verkeerslichten bij kruising Amstelslag en Oranjebaan (N522)

  (24 mei 2019) Verkeerslichten bij kruising Amstelslag en Oranjebaan (N522) Vanaf maandagavond 27 mei 2019 laat de provincie Noord-Holland gedurende 3 nachten, van 20.00 tot 5.00 uur, verkeerslichten installeren bij het kruispunt van de Amstelslag met de Oranjebaan (N522) in Amstelveen.
 • Afsluiting fietspad N522 in Ouderkerk aan de Amstel

  (24 april 2019) Afsluiting fietspad N522 in Ouderkerk aan de Amstel Afbeelding fietspad Van 1 mei 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Burgermeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel af, tussen de bushalte bij de Jacob van Ruisdaelweg en Hoger Einde-Noord.
 • Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk

  (10 april 2019) Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk De provincie Noord-Holland werkt aan de vervanging van de brug over de Amstel (N522).
 • PIP technische ruimten brug Ouderkerk ter inzage

  (13 maart 2019) Provinciaal Inpassingsplan ter inzage Maandag 4 maart 2019 hebben Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk vastgesteld.
 • Update bomenkap Ouderkerk aan de Amstel

  (20 februari 2019) Update bomenkap Ouderkerk aan de Amstel De provincie Noord-Holland heeft onderzocht of de actualisatie van het vleermuisonderzoek geldt voor alle 17 te kappen bomen in Ouderkerk aan de Amstel of voor een gedeelte daarvan. Inmiddels is duidelijk dat 1 boom op Hoger Einde-Noord toch al vóór het broedseizoen gekapt kan worden en het aanvullende vleermuisonderzoek voor deze boom niet noodzakelijk is.
 • Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek

  (05 februari 2019) Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek De provincie Noord-Holland stelt de kap van 17 bomen in gemeente Ouderkerk aan de Amstel uit om het vleermuisonderzoek te actualiseren.
 • Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk aan de Amstel weer opgestart

  (01 februari 2019) Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk aan de Amstel weer opgestart Met het graven van proefsleuven zijn 30 januari 2019 de voorbereidende werkzaamheden buiten weer opgestart voor de vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel (N522). De komende tijd vinden meer voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals kapwerkzaamheden, de bouw van brugonderdelen en het boren en verleggen van kabels en leidingen.
 • Inpassingsplan brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) naar Provinciale Staten

  (30 januari 2019) Inpassingsplan brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) naar Provinciale Staten Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland leggen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk aan de Amstel voor aan Provinciale Staten (PS).

Uitgelicht