Kennisgeving Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat van 6 mei tot en met 16 juni 2024 Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg ter inzage ligt.

Besluit ter inzage

Op 23 april 2024 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg vastgesteld. Met deze ontwerp wijziging willen Gedeputeerde Staten op het bestaande zweefvliegveld (Hippolytushoeverweg 15a, 1774 MK Slootdorp) naast de huidige lierstarts ook het opstijgen van de zweefvliegtuigen met een gemotoriseerd vliegtuig toestaan. Deze zogenoemde sleepstarts zijn beperkt tot maximaal 240 per jaar, met een maximum van 30 sleepstarts per dag.

De ontwerpwijziging met bijbehorende documenten zijn rechts op deze pagina in te zien 

Indien u het besluit bij de provincie Noord-Holland wil inzien of voor nadere inlichtingen kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 023-514 3338 of via PNHluchtvaart@noord-holland.nl.

Zienswijze indienen

Een ieder kan van 6 mei tot en met 17 juni 2024 schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.  
 
Een schriftelijke zienswijze zendt u, onder vermelding van nummer 2243712/2243877, aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres PNHluchtvaart@noord-holland.nl 
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer 023-514 3338, waarbij u vermeldt dat u een mondelinge zienswijze wil indienen ten aanzien van het Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg.