CV, nevenfuncties, deelnemingen

Politieke partij: VVD
Geboren: 3 februari 1963 te Dordrecht

Periode Functie
2019 - heden Commissaris van de Koning
2013 - 2018 Algemeen Voorzitter Transport en Logistiek Nederland
2003 - 2013 Wethouder gemeente Haarlemmermeer
2000 - 2003 Hoofd Cluster Criminaliteitsbestrijding Ministerie van Justitie en Veiligheid
1998 - 2002 Hoofd Internationaal Ministerie van Financiën
1999 - 2000 Hoofd Centrale vestiging informatie Ministerie van Financiën (FIOD)
1995 - 1998 Sectorhoofd Informatie analyse & research Ministerie van Financiën
1992 - 1995 Beleidsmedewerker Ministerie van Financiën (FIOD)
1986 - 1992 Opsporingsambtenaar Ministerie van Financiën (FIOD)

 

Nevenfuncties niet aan het ambt verbonden Tijdsbeslag Vergoeding
Voorzitter Dutch Amsterdam Drone Week   Geen
Voorzitter Raad van Toezicht Dutch Culture   Geen
Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen   Geen
Lid Metropool Amsterdam Club 2020   Geen
Voorzitter Permanente Commissie Integriteit VVD    Geen

* Voor niet ambtsgebonden nevenfuncties van de commissaris van de Koning geldt een vrijstelling van 14% van zijn inkomen (salaris en vakantiegeld). Boven deze 14%, dat wil zeggen boven het bedrag van € 20.734,93, wordt de helft van de inkomsten uit de niet-ambtsgebonden nevenfuncties in mindering gebracht op het inkomen van de commissaris van de Koning. Dezelfde systematiek geldt voor de leden van de Tweede Kamer en de gedeputeerden.

Comités van Aanbeveling / Erecomité / Beschermheer

Een comité van aanbeveling is geen nevenfunctie. Bij een comité van aanbeveling leent de commissaris van de Koning zijn naam en worden er daarnaast geen activiteiten ontplooid. Een comité van aanbeveling zet zich veelal in om een bepaald maatschappelijk doel te verwezenlijken. Uit het zitting nemen in een comité voert geen verdere verplichting voort dan de vermelding in het comité van aanbeveling.

Comité van Aanbeveling

 • SAIL Amsterdam 2025
 • 700 jaar Dolhuys / Museum Van De Geest
 • Stichting Miss IQ
 • Vereniging Vrienden van de Grote of St-Bavokerk
 • Verwey Museum Haarlem
 • Prinses Christina Concours
 • Stichting Humaneth Noord-Holland
 • Noordhollands Jeugdorkest (NHJO)
 • Het nieuwe Amsterdam Museum
 • Grote Kerk Naarden

Beschermheer

 • Vereniging Haerlem
 • Stichting Meer Jazz
 • Haarlems Gemengd Koor
 • Stichting de Vrolijke Noot
Verbonden partijen Rol GS-lid
Randstedelijke Rekenkamer Geen


Overlegstructuren

 • Vice-voorzitter MRA regiegroep
 • Lid Kring cvdK’s
 • Voorzitter PB Cultuurfonds
 • Voorzitter GS
 • Voorzitter PS
 • Voorzitter BOVC
 • Voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel
 • Lid Comité van de Regio’s in Brussel
 • Voorzitter Nederlandse delegatie CvdR
 • Lid CPMR
 • Voorzitter Provinciale Regietafel Asiel en Migratie Noord-Holland
 • Voorzitter Provinciale Regietafel Stikstof Noord-Holland