Natuurdoelanalyses

Provincies stellen natuurdoelanalyses op voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden waar zij verantwoordelijk voor zijn. Het gaat in Noord-Holland om 12 natuurgebieden. Hoe gaat het met de beschermde natuur in een gebied? Wat zijn de verwachte effecten van geplande maatregelen om de natuur weer gezond te maken? En zijn er extra maatregelen nodig? Elk gebied is namelijk anders en vraagt om een specifieke aanpak. Deze natuurdoelanalyses worden weer gebruikt bij de volgende versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Onafhankelijke beoordeling

Noord-Holland heeft de concept-natuurdoelanalyses ingeleverd voor de deadline van 1 april 2023. De Ecologische Autoriteit bezoekt elk natuurgebied om de staat van de natuur met eigen ogen te zien en bespreekt de natuurdoelanalyses met de provincie. Daarna geeft zij haar advies over de natuurdoelanalyse. Dat doen zij bij alle provincies. 
De Ecologische Autoriteit is een onafhankelijke organisatie die is ingesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij gaat na of de natuurdoelanalyses de juiste informatie bevatten en de juiste beoordeling maken. Zo worden deze ingewikkelde analyses door onafhankelijke experts nagekeken en beoordeeld. Het is aan de provincies hoe de adviezen van de Ecologische Autoriteit verwerkt worden in de natuurdoelanalyses.

Behalen natuurdoelen

In de concept-natuurdoelanalyses van Noord-Holland staan conclusies over in totaal 159 stikstofgevoelige landschappen, planten en dieren. Hieruit blijkt dat in 106 gevallen de natuurdoelen niet worden gehaald met de huidige maatregelen. Bij slechts 3 gevallen is dit wel het geval. In de overige gevallen zijn aanvullende maatregelen nodig en kunnen we vaak verslechtering van de natuur niet uitsluiten.