Nieuws

  • Voorlopig geen aansluiting A9 bij Heiloo vanwege stikstofuitspraak

    (11 september 2019) De Raad van State heeft op 11 september jl. de bestemmingsplannen vernietigd waarmee de ‘aansluiting A9 bij Heiloo’ mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om dit project mogelijk te maken. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels.
  • Archeologisch onderzoek in Heiloo

    (29 augustus 2019) De provincie doet vanaf 9 september 2019 tussen 8.00 en 17.00 uur archeologisch onderzoek op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg en langs de Lagelaan in Heiloo. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken en zijn een vervolg op de werkzaamheden die in maart 2019 zijn uitgevoerd. Toen zijn archeologische resten aangetroffen, die nu nader worden onderzocht. De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het verkeer en omwonenden.
  • Verkeershinder Lagelaan en Kanaalweg Heiloo

    (11 maart 2019) Maandag 11 maart is de bomenkap langs de Lagelaan en Kanaalweg hervat. Het gaat om bomen en bosschages langs de parallelweg van de Kanaalweg en ten zuiden en ten oosten van de Lagelaan.

Uitgelicht