Nieuws

  • Eerste stap verdeling extra kosten Aansluiting A9 gezet voor Heiloo

    (29 juni 2020) De Stuurgroep Aansluiting A9 Heiloo kwam 29 mei 2020 bijeen, om een voorstel te doen over de verdeling van de 5,7 miljoen extra kosten die zijn ontstaan door vertraging van het project vanwege de landelijke stikstofproblematiek. Het voorstel is om het bedrag onderling te verdelen onder de projectpartners.
  • Archeologische resten gevonden in Heiloo

    (23 maart 2020) Tijdens archeologisch onderzoek eind 2019 zijn op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg in Heiloo honderden resten gevonden uit verschillende eeuwen.
  • Voorlopig geen aansluiting A9 bij Heiloo vanwege stikstofuitspraak

    (11 september 2019) De Raad van State heeft op 11 september jl. de bestemmingsplannen vernietigd waarmee de ‘aansluiting A9 bij Heiloo’ mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om dit project mogelijk te maken. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels.

Uitgelicht