Aanpassing Verkeersplan 2017 Heiloo

De aansluiting op de A9 is het uitgangspunt voor Verkeersplan Heiloo. Eind oktober heeft de gemeenteraad van Heiloo weer gesproken met de maatschappelijke denktank. Uit nieuwe verkeersmodel-berekeningen blijkt namelijk dat op een aantal wegen in het dorp de verkeersdruk in de toekomst boven de afgesproken grenswaarden uitkomt. En dat past niet bij de eisen die B&W heeft gesteld aan de leefbaarheid en veiligheid in Heiloo. Daarom zijn er, in overleg met de denktank, aanpassingen nodig in het verkeersplan.

De nieuwe uitkomsten betekenen niet dat het hele verkeersplan van tafel moet. Samen met de denktank heeft de gemeente Heiloo vooral gekeken naar de effecten van de nieuwe cijfers. Daarbij is rekening gehouden met de oplossingen die al in het concept verkeersplan staan.

Meer informatie over het Verkeersplan staat op de website  van de gemeente Heiloo.
 

Heiloo

Uitgelicht