Grondverwerving

Om de aanleg van de aansluiting op de A9 mogelijk te maken is extra grond nodig. In totaal gaat het om grond van 15 eigenaren. De grondaankoop heeft drie doelen:
• aanleg van de weg,
• ongeveer 17 ha natuurcompensatie
• organiseren van een kavelruil. Stukken grond die naast de weg liggen en van één eigenaar zijn, sluiten dan aan. Dit is efficiënter in het bewerken van de grond en zorgt voor minder landbouwverkeer op de openbare weg.

Voordat al die grondaankopen rond zijn, vinden er vele gesprekken met de eigenaren en gebruikers plaats. In 2016 is een stolpboerderij met omliggende grond aan de Lagelaan aangekocht. Onlangs is overeenstemming bereikt met een melkveebedrijf aan de Lagelaan om ruimte te maken voor de aanleg van de nieuwe Lagelaan. Hier ging het om grond waar twee woningen en een jongveestal op staan. Deze aankoop betekent dat de eigenaar zijn hele bedrijf opnieuw moet inrichten. Logisch dat de gesprekken hiervoor zorgvuldig moeten gebeuren. Onlangs hebben partijen de koopovereenkomst getekend. Een jaar vol onderhandelingsgesprekken is daarmee afgesloten.
Dit is niet de laatste grondaankoop. De gesprekken met een aantal andere eigenaren lopen nog. Als het niet lukt om overeenstemming te bereiken, volgt onteigening van de grond. Maar dit is de laatste stap. Het doel blijft om grond te verwerven in goed overleg.


Lagelaan Heiloo

Uitgelicht