Watertranssportleidingen bij Heiloo zijn omgelegd

Begin dit jaar heeft aannemer Van Baarssen in opdracht van waterleidingbedrijf PWN de laatste hand gelegd aan het koppelen van 2 verlegde watertransportleidingen bij Heiloo. Op de plaats van de oude leiding komt een half klaverblad voor de aansluiting op de A9.

De oude waterleiding, die de A9 ter hoogte van de nieuwe aansluiting kruist, lag deels in de weg voor de aanleg van de nieuwe aansluiting. Vooral het nieuwe halve klaverblad zorgt ervoor dat de bestaande leiding onder de A9 niet meer gebruikt zou kunnen worden. Daarom moest een nieuwe leiding geboord worden. Het gaat om 2 aparte buizen zodat de watertoevoer verzekerd blijft als een van de buizen niet zou functioneren. De buizen hebben een diameter van 1,40 meter. Gemiddeld stroomt door iedere leiding 3.000 m3 water per uur.

Vanaf eind vorig jaar zijn de bestaande en nieuwe buizen aan elkaar gekoppeld. Half februari 2017 waren alle koppelingen klaar en is het terrein weer teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat. Ook de rioolpersleidingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn dieper onder de grond gelegd, zodat daarboven de nieuwe aansluiting gerealiseerd kan worden.

PWN werkzaamheden

Uitgelicht