Onderzoek naar uitdagingen

(08 juli 2021)

Het project kent verschillende uitdagingen, die ook deels voortkomen uit uw reacties. Deze uitdagingen zijn ook besproken tijdens de ateliersessie op 24 maart. Op dit moment werkt de provincie samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV daarom aan een aangepast ontwerp waarin waar mogelijk uw reacties wordt meegenomen.

De provincie voert voor de verschillende uitdagingen/onderdelen van het ontwerp nader onderzoek uit:

 • Doorvaarthoogte van de brug
 • Dwarsprofiel en vormgeving van de brug
 • Boten en steigers nabij brug
 • Verkeerskundige 30 km-zone bij het kruispunt
 • Ontsluiting IJs- en Skeelerclub (ISC)
 • Keerwanden bij Hillegommerdijk nummer 51, langs ontsluiting IJs en Skeelerclub bij nr. 48-49
 • Voetpad langs fietspad in Dijkzone
 • Geluid van de HOV-baan
 • Compensatie parkeerplaatsen
 • Aansluiting Waterkanten en fietsenstalling
 • Kruispunten in Lisserbroek-Noord

De provincie werkt deze elf onderdelen verder uit. Daarvoor voeren we ook regelmatig gesprekken met onder andere de gemeente Lisse, gemeente Haarlemmermeer, IJs-en Skeelerclub en andere belanghebbenden.

Doordat de onderzoeken de nodige tijd vergen, verwacht de provincie dat een volgende bijeenkomst over het aangepaste ontwerp na de zomervakantie, in september, plaatsvindt. Nadere informatie volgt via de website en bewonersbrieven.
 

Uitgelicht