Inspraak

De werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis hebben veel impact op de omgeving, omdat de sluis circa 9 maanden moet worden afgesloten voor het scheepvaartverkeer. Daarom voert de provincie met diverse betrokkenen gesprekken om hun wensen in kaart te brengen. Zo zijn er op een bijeenkomst voor betrokkenen gedachten uitgewisseld over mogelijke aandachtspunten voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis.

Uit deze gesprekken is naar voren gekomen, dat omvaren via de Boerenverdrietsluis en Zeedoksluis tijdens de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis de beste optie is. Op dit moment legt ingenieursbureau Sweco in opdracht van de provincie de laatste hand aan de haalbaarheidsrapportage. Dit rapport is de samenvatting van alle uitgevoerde onderzoeken naar de haalbaarheid van de omvaarroute. De conclusie is dat de omvaarroute haalbaar is. Binnenkort wordt het rapport hier digitaal ter beschikking gesteld.
 

Uitgelicht