Inspraak

De gevolgen van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis hebben veel impact op de omgeving. Er zijn in 2019 sessies geweest waaruit de voorkeur voor een omvaarroute via de Boerenverdrietsluis is uitgesproken. Ingenieursbureau Sweco heeft in opdracht van de provincie een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis en de Zeedoksluis. Alle uitgevoerde onderzoeken zijn als samenvatting in het haalbaarheidsrapport weergegeven, inclusief de conclusie. De conclusie is dat de omvaarroute haalbaar is, zo is te lezen in het rapport en een factsheet van het onderzoek. Voor een goede uitwerking van de omvaarroute houden vertegenwoordigers in een klankbordgroep de focus.

Uitgelicht