Inspraak

De werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis hebben veel impact op de omgeving, aangezien de sluis circa 9 maanden moet worden afgesloten voor het scheepvaartverkeer. De provincie voert daarom met diverse betrokkenen gesprekken om hun wensen in kaart te brengen.

Tijdens de stakeholdersbijeenkomst eind 2019 zijn door betrokkenen wensen, suggesties en ideeën uitgesproken voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat omvaren via de Boerenverdrietsluis en Zeedoksluis tijdens de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis de beste optie is. Ingenieursbureau Sweco heeft in opdracht van de provincie een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis en de Zeedoksluis. Alle uitgevoerde onderzoeken zijn als samenvatting in het haalbaarheidsrapport weergegeven, inclusief de conclusie. De conclusie is dat de omvaarroute haalbaar is. Het rapport en een factsheet van het onderzoek is op deze projectpagina te downloaden.

Uitgelicht