Inspraak

De werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis hebben veel impact op de omgeving, omdat de sluis circa 2 jaar moet worden afgesloten voor scheepvaart. Daarom voert de provincie met diverse betrokkenen gesprekken om hun voorkeuren in kaart te brengen. Zo zijn er op een bijeenkomst voor betrokkenen gedachten uitgewisseld over mogelijke aandachtspunten voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht.

Uit deze gesprekken is gekomen dat omvaren via de Boerenverdrietsluis tijdens de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis de beste optie is. Op dit moment is ingenieursbureau Sweco in opdracht van de provincie onderzoek aan het doen naar de haalbaarheid van de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis. Naar verwachting is dit onderzoek eind 2019 afgerond.

Uitgelicht