Inspraak

Een aantal bedrijven en organisaties die sterk afhankelijk zijn van de doorvaart zijn de afgelopen maanden al benaderd om de oplossingen uit het bouwteam te verkennen. Mede daardoor is een beperkte stremming mogelijk

De gemeente en de provincie gaan nu eerst met elkaar in gesprek over deze uitkomst. Daarnaast is de gemeente bezig met de voorbereiding van een bestemmingsplan voor de sluizen en omvaarroute (nu 3 verschillende bestemmingsplannen). De termijn voor het indienen van zienswijzen is op 4 februari 2022 beëindigd, er zijn 3 zienswijzen ingediend, die gaan over de toelichting bij het plan.  

De komende tijd werkt het bouwteam met de partners en de omgeving het ontwerp verder uit. Het bouwteam zal in samenspraak met de betrokkenen de uitvoeringsperiode voor de verlenging van de KVSS bepalen.

Er volgt nog een informatiebijeenkomst over het ontwerp, de wijze van uitvoering en de planning. 

Uitgelicht