Inspraak

De werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis hebben veel impact op de omgeving. Daarom voert de provincie met diverse stakeholders gesprekken om hun voorkeuren in kaart te brengen. Zo zijn er op een stakeholdersbijeenkomst gedachten uitgewisseld over mogelijke aandachspunten voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht. 

Uitgelicht