Deeltracé Eemnes-Laren

Voor het inpassen van een HOV-busverbinding bij de A27 in Eemnes en Laren zijn in het verleden meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 heeft de gemeenteraad van Eemnes het definitieve tracé voor de busbaan vastgesteld.

In overleg met bewoners en belanghebbenden zijn de schetsvoorstellen voor het inpassen van de beide HOV-haltes, de carpoolplaats en extra parkeervoorzieningen vervolgens uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Op dit moment worden de contractstukken voor de aanbesteding voorbereid. 

Deeltracé Eemnes-Laren
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Uitgelicht

Documenten