Deeltracé Eemnes-Laren

Voor het inpassen van een HOV-busverbinding bij de A27 in Eemnes en Laren zijn in het verleden meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 heeft de gemeenteraad van Eemnes het definitieve tracé voor de busbaan vastgesteld.

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft - in overleg met bewoners en belanghebbenden - de schetsvoorstellen voor het inpassen van de beide HOV-haltes, de carpoolplaats en extra parkeervoorzieningen uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO).

Op dit moment worden de contractstukken voor de aanbesteding voorbereid. De aanbestedingsprocedure start begin 2020. 

Deeltracé Eemnes-Laren
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Uitgelicht

Documenten