Deeltracé Eemnes-Laren

De afgelopen jaren zijn voor het inpassen van een HOV-busverbinding bij de A27 in Eemnes en Laren meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 heeft de gemeenteraad van Eemnes het definitieve tracé voor de busbaan vastgesteld.

Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerp voor het inpassen van de beide HOV-haltes, de carpoolplaats en extra parkeervoorzieningen. Het Voorlopig Ontwerp (VO) is eind september jl. voorgelegd aan bewoners en belanghebbenden. Aan de hand van opgehaalde wensen, zorgen en suggesties zijn de tekeningen aangepast. In de reactienota Eemnes-Laren, november 2018 staat precies beschreven wat er met de verschillende reacties is gedaan.

Deeltracé Eemnes-Laren
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Nieuwe reactieperiode: tot en met 11 januari 2019

Op dinsdag 11 december 2018 vond een tweede inloopbijeenkomst plaats. Die avond konden bewoners en belanghebbenden reageren op het concept Definitief Ontwerp (DO). De daar gepresenteerde tekeningen Deeltracé Eemnes-Laren Westzijde, Deeltracé Eemnes-Laren Oostzijde en de toelichting kunt u downloaden. Digitaal reageren kan ook, door bijgaand reactieformulier in te vullen en te verzenden op de aangegeven wijze.

Reacties die uiterlijk 11 januari 2019 in ons bezit zijn, nemen we mee in de uitwerking. Pas nadat alle reacties behandeld of verwerkt zijn, ronden we de ontwerpfase af. De verwachting is dat het ontwerp in april 2019 definitief wordt.

Start Gereed Onderwerp
Planning deeltracé Eemnes-Laren
  april 2019 vaststellen definitief ontwerp (DO)
begin 2020 eind 2020 aanbesteding contract en voorbereiding uitvoering
begin 2021 eind 2021 bouw haltes, carpoolplaats en parkeervoorzieningen
  voorjaar 2022 ingebruikname HOV-busbaan

 

Uitgelicht

Documenten