Deeltracé Eemnes-Laren

De afgelopen jaren zijn voor het inpassen van een HOV-busverbinding bij de A27 in Eemnes en Laren meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 heeft de gemeenteraad van Eemnes het definitieve tracé voor de busbaan vastgesteld. Er ligt nu een voorlopig ontwerp voor het inpassen van de beide HOV-haltes, de carpoolplaats en de extra parkeervoorzieningen.
 
Voordat dit ontwerp definitief wordt gemaakt, hebben we de tekeningen eind september jl. voorgelegd aan bewoners en belanghebbenden in Eemnes en Laren. Aan de hand van de daar opgehaalde zorgen en suggesties passen we de tekeningen nu aan. Eind november organiseren we opnieuw een bijeenkomst waar bewoners en belanghebbenden kunnen reageren. Volgens planning wordt het ontwerp begin 2019 definitief. 

Deeltracé Eemnes-Laren

 

Start Gereed Onderwerp
Deeltracé Eemnes-Laren
26 september 2018 26 september 2018 eerste inloopbijeenkomst over voorlopig ontwerp (VO)
oktober 2018 eind november 2018 opstellen definitief ontwerp (DO)
  eind november 2018 tweede inloopbijeenkomst over definitief ontwerp (DO)
  april 2019 vaststellen defintief ontwerp (DO)
begin 2020 eind 2020 aanbesteding contract en voorbereiding uitvoering
begin 2021 eind 2021 bouw haltes, carpoolplaats en parkeervoorzieningen
  voorjaar 2022 ingebruikname HOV-busbaan

 

Uitgelicht