Deeltracé Eemnes-Laren

Voor het inpassen van een HOV-busverbinding bij de A27 in Eemnes en Laren zijn in het verleden meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 heeft de gemeenteraad van Eemnes het definitieve tracé voor de busbaan vastgesteld.

In overleg met bewoners en belanghebbenden hebben we de schetsvoorstellen voor het inpassen van de beide HOV-haltes, de carpoolplaats en extra parkeervoorzieningen uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Dit DO wordt nu verder geoptimaliseerd en vervolgens vertaald naar documenten voor aanbesteding en uitvoering. 

Deeltracé Eemnes-Laren
Klik op de afbeelding om te vergroten.