Deeltracé Beter Bereikbaar Eemnes

De gemeente Eemnes werkt, samen met de provincies Utrecht en Noord-Holland, aan een beter bereikbaar Eemnes. Op de afslag A27 Eemnes staat vaak een file en is het druk op de Zuidersingel. Het verkeer moet nu en in de toekomst in goede banen worden geleid. Daarom werken we aan de verbreding en reconstructie van de Zuidersingel en de aanleg van de Eemnesser HOV-bushaltes, P+R en aanpassing van de Verlegde Laarderweg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het bredere project ‘Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV'.

Wat gaat er gebeuren?

Door de aanleg van de nieuwe, snelle busverbinding verbetert de regionale bereikbaarheid en komt er een vlotte verbinding met Hilversum, Blaricum, Huizen, Utrecht en Amsterdam. Aannemer BAM realiseert naast de HOV-busbaan en haltes ook twee P+R-terreinen en fietsenstallingen voor de gemeente Eemnes om de overstap van automobilisten op het HOV te bevorderen. Om de doorstroming van het verkeer van de afrit en naar de toerit van de A27 bij Eemnes te verbeteren, gaat BAM de Zuidersingel verbreden, extra rijstroken aanleggen en verkeersregelinstallaties plaatsen bij de kruisingen. Ook verbreedt zij de Verlegde Laarderweg. Meer lezen kan hier.