Duurzaamheid

Bij HOV in ’t Gooi gaat het om meer dan alleen het realiseren van een goede bereikbaarheid van de regio. Naast de elektrische bussen die straks gaan rijden, is binnen het project ook veel aandacht voor duurzaamheid, een gezonde leefomgeving, energiebesparing en natuur.

Zo worden bij de uitvoering van de werkzaamheden verschillende maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen, gebruiken we zoveel mogelijk materialen opnieuw en creëren we meer ruimte voor planten en dieren.

Een aantal voorbeelden:

Energie en co2-reductie

 • We maken zoveel mogelijk gebruik van de nieuwste en schoonste werktuigen. Bij de inzet van nieuwere motoren komt er minder CO2-, stikstof en fijnstof vrij. Daarnaast gebruiken wij elektrische machines zoals een elektrische asfaltwals, hoogwerker, heftruck en een grote hijskraan  Deze machines zijn volledig elektrisch en dus 100% emissieloos. Ook zetten we binnenkort de 1e elektrische Krol (kraan voor de werkzaamheden op en aan de spoorrails) in. Al dit elektrische materieel draagt bij aan een stillere en schonere omgeving. 

Wals
Elektrische wals

 • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen uit de directe omgeving. De aannemer is gehuisvest in een bestaand pand, waardoor er geen groot ketenpark op de bouwplaats nodig is. Ook is er bij de grote hoeveelheden grondstoffen (beton, zand en asfalt) goed gekeken naar de optimale verhouding tussen duurzame productie en de afstand tot Hilversum.    

Meer ruimte voor planten en dieren

 • In het ontwerp zijn de nieuwe HOV-busbaan, de te verleggen Weg bij Anna’s Hoeve, en de spoorlijn met elkaar gebundeld. Over deze bundeling van infrastructuur maken we een natuurbrug, zodat dieren veilig van het natuurgebied in het Gooi naar de Utrechtse Heuvelrug kunnen. Door deze natuurgebieden met elkaar te verbinden ontstaat de zogenoemde Groene Schakel, een groot aaneengesloten natuurgebied.

Natuurbrug in aanleg
Natuurbrug in aanbouw

 • De bomen die voor de aanleg van de busbaan gekapt moesten worden, compenseren we. De stammen van de gekapte bomen zijn geschonken aan praktijkscholen en meubelmakers. Zij gebruiken de boomstammen onder ander voor het maken van kratjes, banken en tafelbladen.
 • Bij de nieuwe inrichting van de carpoolplaats in Blaricum komt een wadi. Een wadi is een groene greppel wat regenwater zuivert en het daarna langzaam afgeeft aan de grond. Een wadi zorgt ook voor bijzondere natuur, omdat het de ene keer droog en de andere keer juist vochtig is. Een droge wadi trekt vooral kleine zoogdieren zoals de egel en bosmuis. Op een natte wadi komen vooral vlinders, slakken en kevers af. 

egel
Egel

 • Op het deel van de carpoolplaats in Blaricum waar voorlopig geen parkeerplekken komen (naar behoefte wordt het aantal parkeerplekken op termijn uitgebreid), wordt een bloemmengsel ingezaaid en er komt een insectenhotel. 

Materiaalkeuze

 • We gebruiken 9 verschillende soorten betonmengsels. Beton bestaat uit cement, zand en grind. Bij het produceren van cement komt veel CO2 vrij. We vervangen het cement grotendeels door hoogovenslakken. Dit is het restproduct wat overblijft bij de productie van staal. Zo hergebruiken we materiaal wat anders zou worden weggegooid. Voor de aanleg van de natuurbrug, de fly-over en de onderdoorgang is bijna 13.000 ton beton gebruikt en hebben we op deze manier 550.000 kg CO2 uitstoot bespaard.  
 • Voor het maken van de wanden van de bouwkuip van de onderdoorgang bij de Oosterengweg is de zogenoemde CSM-methode toegepast. Bij deze methode wordt het in de grond aanwezige zand en grind vermengd met een cement. In iedere kuub beton zit ongeveer 5/6e deel zand en grind. Door het aanwezige materiaal te gebruiken rijden er zo’n 600 minder vrachtwagens door Hilversum.

beton tunnel
Wanden in de onderdoorgang

Hergebruik

 • Het zand dat is vrijgekomen bij het graven van de onderdoorgang is gebruikt voor de aanleg van de natuurbrug in Anna’s Hoeve. Dit zand is niet via vrachtwagens over de weg getransporteerd. Door water in de bouwkuip te pompen is het natte zand met pijpleidingen naar de natuurbrug in Anna’s Hoeve gezogen. Naast het hergebruik van grondstof (zand), hebben hierdoor zeker 2000 vrachtwagens niet door de woonwijken gereden met als resultaat minder CO2-uitstoot én minder verkeersoverlast.
 • Een deel van het beton- en metselpuin (menggranulaat) dat vrijkomt bij de werkzaamheden aan de onderdoorgang is gebruikt als fundering voor de natuurbrug. Een goed voorbeeld hoe een restproduct opnieuw kan worden gebruikt.
 • Het asfalt op de HOV-busbaan bestaat voor 70% uit gerecycled materiaal. En we verbruiken 30% minder gas doordat we het asfalt op een lage temperatuur verwerken. Door de duurzame samenstelling van de asfaltmengsels besparen wij ruim 300.000 kg CO2.
 • De rubberen matten die in de doorsteek bij de Oude Amersfoortseweg lagen, kwamen uit koeienstallen en krijgen zo een 2e leven.

Leefomgeving

 • De impact van de werkzaamheden op de bewoners in de omgeving is groot. Er wordt daarom gekeken hoe we dit zoveel mogelijk kunnen beperken. Zo zorgen we voor zo min mogelijk bouwverkeer. Door de inzet van elektrisch materieel is er minder trilling-, stank- en geluidsoverlast. 

OEW noordzijde juni 21
Elektrische kraan