Bouwteam provincie Noord-Holland, PWN en Boskalis aan de slag

(04 maart 2021)

Eind 2020 is de aanbesteding afgerond voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg en het verleggen van de drinkwatertransportleiding. Boskalis heeft de aanbesteding gewonnen. Nu met een aannemer aan boord kan het bouwteam - bestaande uit medewerkers van de provincie, PWN en Boskalis - aan de slag.

Wat gaat het bouwteam doen?

Het bouwteam maakt eerst van het schetsontwerp van de weg een definitief ontwerp. De volgorde van de werkzaamheden (fasering) wordt uitgewerkt waarbij veel aandacht is voor de bereikbaarheid voor omwonenden en bedrijven tijdens de werkzaamheden. Aan het eind van het jaar is dit zogenaamde definitieve ontwerp gereed. Ook vinden dit jaar verschillende onderzoeken plaats zoals bodem- en archeologisch onderzoek en graven van proefsleuven voor kabels en leidingen. In de tweede helft van 2021 starten voorbereidende werkzaamheden.

Groot team aan de slag

Met de komst van Boskalis is het team een stuk uitgebreid. Welke mensen schuiven er zoal aan? Denk aan adviseurs die zich storten op de wereld van kabels en leidingen, een archeoloog, ecoloog, planners, een verkeerscoördinator en technisch ontwerpers. In deze nieuwsbrief maken we kennis met projectmanager Mark van de Star; je vindt het interview verderop in de nieuwsbrief.
Doordat Boskalis vroeg onderdeel uitmaakt van het bouwteam, kan de aannemer de deskundigheid, en die van de partners zoals van Baarsen Buisleidingen en ingenieursbureau MUG, al in de voorbereiding van de uitvoerende werkzaamheden inbrengen. Zo realiseren de provincie, PWN en Boskalis samen het project met zo min mogelijk overlast, veilig, met de garantie op schoon drinkwater, binnen de planning en binnen het budget.

Uitgelicht