Bereikbaarheid

Uit de eerste reacties van bedrijven en omwonenden blijkt dat men vrij positief is over de nieuwe Stolperbrug. Dit komt onder meer doordat de bereikbaarheid tijdens de bouw gegarandeerd wordt doordat de huidige brug in gebruik blijft. Pas als de nieuwe Stolperbrug in gebruik is genomen wordt de oude brug gesloopt.