Over het project

De provincie Noord-Holland vernieuwt de Stolperbasculebrug (N248) in Schagen. In 2024-2025 wordt de nieuwe brug direct ten noorden van de bestaande brug gebouwd. De huidige brug blijft in gebruik tot de nieuwe klaar is, zodat de regio bereikbaar blijft.

Ruim 80 jaar oud

De Stolperbasculebrug komt uit 1936 en heeft na ruim 80 jaar het einde van zijn levensduur bereikt. De brug vraagt veel onderhoud, kampt met storingen en voldoet niet meer aan de huidige richtlijnen, zoals de Machinerichtlijnen voor beweegbare bruggen. Daarnaast is de brug niet breed genoeg meer voor het huidige vrachtverkeer.

Brug blijft in gebruik

In 2024-2025 zijn de werkzaamheden gepland aan de nieuwe brug, die direct ten noorden van de bestaande brug komt. Ondertussen blijft de bestaande brug in gebruik waardoor de bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid gegarandeerd blijven.

Van basculebrug naar ophaalbrug

De huidige brug is een basculebrug: de brug opent door het brugdek één kant op te trekken met het contragewicht uit de kelder (basculekelder). De nieuwe brug krijgt een ophaalsysteem, net als de naastgelegen brug De Twee Zwanen.

Aanpassingen aan de weg

De N248 is een van de belangrijkste verbindingswegen in het oost-west verkeer in de Kop van Noord-Holland. Langs het Noordhollandsch Kanaal worden de toegangswegen aangepast om goed aan te sluiten op de nieuwe Stolperbrug. De rotonde aan de westzijde wordt hiervoor aangepast tot ovonde (ovale rotonde). Dit beperkt ingrijpende aanpassingen aan de bestaande weg.

Planning en proces

De provincie Noord-Holland betrekt de omgeving bij de plannen voor de nieuwe brug. Zie voor meer informatie de pagina planning.