Doortrappen Noord-Holland, subsidie

De regeling staat open van 17 januari 2023 om 09:00 uur tot en met 1 juni 2023 om 17.00 uur.
Aanvragen ontvangen vóór 17 januari 2023 of ná 1 juni 2023 worden niet in behandeling genomen.

Het evaluatieformulier zal in de loop van het jaar beschikbaar gesteld worden op deze pagina.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning genoteerde e-mailadres.

 

Doel
Het veilig aan het verkeer blijven deelnemen van fietsers van 60 jaar en ouder.

 Doelgroep
Gemeenten binnen de provincie Noord-Holland (buiten de Vervoerregio Amsterdam).

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een plan van aanpak voor activiteiten die ertoe leiden dat fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer. Deze activiteiten kunnen bestaan uit en/of gericht zijn op:

  •  Opfriscursus (fiets)verkeersregels en fietslessen om bewustwording en gedragsverandering teweeg te brengen  onder fietsers van 60 jaar en ouder;
  • Hulp/advies bij de juiste afstellingen van de fiets;
  • Promotie van fietsen voor ouderen die moeite hebben met balans;
  • Uitleg en advies bij de aanschaf/verstrekking van hulp- en beschermingsmiddelen.

Zie voor meer informatie én inspiratie de landelijke website www.doortrappen.nl

Berekening subsidie
De subsidie bedraag maximaal €10.000,- voor gemeenten die nog niet eerder subsidie ontvingen onder de uitvoeringsregelingen Doortrappen. Voor gemeentes die eerder subsidie hebben ontvangen onder de uitvoeringsregelingen Doortrappen in 2020, 2021 en/of 2022 bedraagt het subsidiebedrag € 5.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 160.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

de activiteiten zoals beschreven in het aanvraagformulier naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet eraan bijdragen dat fietsers van 60 jaar en ouder verkeersveiliger aan het verkeer deelnemen

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 17 januari 2023 om 09:00 uur tot en met 1 juni 2023 om 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning

Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt

Termijn

U ontvangt binnen acht weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie