Overzicht subsidies, regelingen en opdrachten

De verwachting is dat begin 2021 ruim € 16 miljoen wordt verdeeld in de vorm van bijvoorbeeld subsidies en opdrachten. Het effect van de inzet van dit geld wordt gemonitord zodat bij een volgende besteding nog meer maatwerk kan worden toegepast. Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen, subsidies en opdrachten.

Versterken maatschappelijke netwerken

De provincie steunt activiteiten die eenzaamheid onder ouderen en jongeren terugdringen. Het geld kan ook worden ingezet om verenigingen en buurt- en dorpshuizen te ondersteunen die door de coronacrisis onder druk staan omdat het aantal vrijwilligers terugloopt. In totaal is € 7,5 miljoen beschikbaar. Vanaf begin augustus kunnen gemeenten een subsidie aanvragen voor projecten/ activiteiten die bijdragen aan ‘maatschappelijke netwerken en de ontmoeting’ binnen hun gemeente.

Maart 2021

Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021 

De provincie Noord Holland stelt € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen. Gemeenten en ondernemers kunnen de subsidie besteden aan onder andere zonnecollectoren en dakisolatie

Verduurzaming sportaccommodaties

De provincie zet € 500.000 uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in voor de verduurzaming van sportaccommodaties

December 2020

Uitvoeringsregeling subsidie Verduurzaming Culturele Instellingen 2021

De Uitvoeringsregeling verduurzaming culturele instellingen maakt deel uit van het eerste pakket aan maatregelen van het Economisch herstel en duurzaamheidsfonds. Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen om concrete maatregelen te financieren voor energiebesparing of energieopwekking.

Ontzorgingsprogramma

De provincie Noord-Holland ontvangt € 2 miljoen van het Rijk om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, zoals sportbedrijven en culturele instellingen, te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Met de bijdrage van het Rijk gaat de provincie een ontzorgingsprogramma opzetten voor maatschappelijk vastgoed. Door de coronacrisis stellen veel eigenaren het verduurzamen van hun panden uit. Noord-Holland wil de verduurzaming op gang houden en heeft daarvoor al een herstelfonds van € 100 miljoen in het leven geroepen. Met het geld van het Rijk kan de provincie een ontzorgingsprogramma opzetten dat vastgoedeigenaren helpt met advies en ondersteuning op maat.   

Oktober 2020

Verduurzamen woningen

De provincie Noord-Holland trekt € 400.000 uit om woningbouwcorporaties te ondersteunen bij het verduurzamen van woningen. De provincie wil corporaties op die manier stimuleren om samen te werken bij het innovatief verduurzamen van de huurwoningen die zij bezitten. Woningbouwcorporaties kunnen daarvoor een subsidie krijgen van € 5.000 tot € 50.000. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht Provincie helpt corporaties woningen te verduurzamen
 

Uitgelicht