Overzicht subsidies, regelingen en opdrachten

Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen, subsidies en opdrachten.

Infographic Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds
Overzicht van regelingen
in het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. Klik op afbeelding om het voorwoord van het magazine over het fonds te lezen.

Februari 2022

Innovatie en samenwerking cultuur en erfgoed

Met twee impulsregelingen wil de provincie culturele organisaties stimuleren en financieel in staat stellen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en samenwerking (ook met andere domeinen) aan te gaan. Om daarmee het verdienvermogen te versterken, het publieksbereik te vergroten of inhoudelijke vernieuwing en nieuwe werkmethoden te introduceren. Meer informatie: vanaf 1 maart 2022 worden de regelingen opengesteld. Meer informatie vindt u dan op de pagina subsidies.

Verduurzaming sportaccommodaties

De provincie Noord-Holland stelt dit jaar € 1 miljoen beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. Bekijk de subsidieregeling Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021.

Januari 2022

Cultuurlening

De provincie Noord-Holland stelt €3.000.000,- beschikbaar voor leningen aan de culturele- en erfgoedsector. De lening kan gebruikt worden voor het opstarten van nieuwe producties. Nieuwe programma’s en projecten dragen bij aan een duurzame en gezonde exploitatie. Meer informatie: www.cultuur-ondernemen.nl.

Juli 2021

Cultuurherstel

Via Cultuurherstel kunnen culturele organisaties met behulp van een coach hun financiële basis versterken en zo nodig een lening afsluiten. Het platform is een samenwerking met Cultuur+Ondernemen en is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam. Meer informatie: www.cultuurherstel.nl.

Versterken maatschappelijke netwerken

De provincie steunt activiteiten die eenzaamheid onder ouderen en jongeren terugdringen. Het geld kan ook worden ingezet om verenigingen en buurt- en dorpshuizen te ondersteunen die door de coronacrisis onder druk staan omdat het aantal vrijwilligers terugloopt. In totaal is € 7,5 miljoen beschikbaar. Gemeenten kunnen een subsidie aanvragen voor projecten/ activiteiten die bijdragen aan ‘maatschappelijke netwerken en de ontmoeting’ binnen hun gemeente.

Maart 2021

Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021 

De provincie Noord Holland stelt € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen. Gemeenten en ondernemers kunnen de subsidie besteden aan onder andere zonnecollectoren en dakisolatie. 

Verduurzaming sportaccommodaties

De provincie zet € 500.000 uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in voor de verduurzaming van sportaccommodaties. 

December 2020

Uitvoeringsregeling subsidie Verduurzaming Culturele Instellingen 2021

De Uitvoeringsregeling verduurzaming culturele instellingen maakt deel uit van het eerste pakket aan maatregelen van het Economisch herstel en duurzaamheidsfonds. Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen om concrete maatregelen te financieren voor energiebesparing of energieopwekking.

Ontzorgingsprogramma

De provincie Noord-Holland ontvangt € 2 miljoen van het Rijk om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, zoals sportbedrijven en culturele instellingen, te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Met de bijdrage van het Rijk gaat de provincie een ontzorgingsprogramma opzetten voor maatschappelijk vastgoed. Door de coronacrisis stellen veel eigenaren het verduurzamen van hun panden uit. Noord-Holland wil de verduurzaming op gang houden en heeft daarvoor al een herstelfonds van € 100 miljoen in het leven geroepen. Met het geld van het Rijk kan de provincie een ontzorgingsprogramma opzetten dat vastgoedeigenaren helpt met advies en ondersteuning op maat.   

Oktober 2020

Verduurzamen woningen

De provincie Noord-Holland trekt € 400.000 uit om woningbouwcorporaties te ondersteunen bij het verduurzamen van woningen. De provincie wil corporaties op die manier stimuleren om samen te werken bij het innovatief verduurzamen van de huurwoningen die zij bezitten. Woningbouwcorporaties kunnen daarvoor een subsidie krijgen van € 5.000 tot € 50.000. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht Provincie helpt corporaties woningen te verduurzamen.