Versterken culturele en maatschappelijke sector

De culturele sector heeft te maken met een omzetverlies van 62%. De provincie treft maatregelen die kunnen helpen bij doorstart en vernieuwing van deze sector. De provincie steunt ook activiteiten die eenzaamheid onder ouderen en jongeren terugdringen

Cultuur

De provincie Noord-Holland vindt dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan het economisch klimaat, en daarnaast een onvervangbare rol speelt bij het geestelijk welbevinden van de inwoners van Noord-Holland. Daarom steunt de provincie de culturele sector, die hard is geraakt door de coronacrisis, met een pakket aan maatregelen:

Cultuurherstel

Via Cultuurherstel kunnen culturele organisaties met behulp van een coach hun financiële basis versterken en zo nodig een lening afsluiten. Het platform is een samenwerking met Cultuur+Ondernemen en is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam. Meer informatie: www.cultuurherstel.nl

Cultuurlening

De provincie Noord-Holland stelt €3.000.000,- beschikbaar voor leningen aan de culturele- en erfgoedsector. De lening kan gebruikt worden voor het opstarten van nieuwe producties. Nieuwe programma’s en projecten dragen bij aan een duurzame en gezonde exploitatie. Meer informatie: www.cultuur-ondernemen.nl

Innovatie en samenwerking

Met twee impulsregelingen wil de provincie culturele organisaties stimuleren en financieel in staat stellen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en samenwerking (ook met andere domeinen) aan te gaan. Om daarmee het verdienvermogen te versterken, het publieksbereik te vergroten of inhoudelijke vernieuwing en nieuwe werkmethoden te introduceren. Meer informatie: vanaf 1 maart 2022 worden de regelingen opengesteld. 

Maatschappelijke sector

Gemeenten geven aan dat er veel behoefte is om ontmoeting mogelijk te maken, bijvoorbeeld in de directe leefomgeving (binnen en buiten). Ook het vernieuwend inzetten van digitale middelen kan bijdragen. De provincie werkt aan een regeling die moet bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke sector. Het accent ligt daarbij ook op (vrijwilligers)organisaties en op burgerinitiatieven. Meer informatie subsidie Versterken maatschappelijke sector Noord-Holland.

Vragen of behoefte aan meer informatie over een van de regelingen? Stuur een e-mail naar: herstelfonds@noord-holland.nl.

Kaarten