Versterken culturele en maatschappelijke sector

De culturele sector heeft te maken met een omzetverlies van 62%. De provincie treft maatregelen die kunnen helpen bij doorstart en vernieuwing van deze sector.

Amsterdam

De provincie overlegt met initiatiefnemers in Amsterdam en de gemeente Amsterdam over een gezamenlijke regeling in de vorm van leningen voor het stimuleren van nieuwe producties, nieuwe verdienmodellen en het hervormen van organisaties. Besluitvorming volgt in de eerste helft van dit jaar.

Maatschappelijke sector

Gemeenten geven aan dat er veel behoefte is om ontmoeting mogelijk te maken, bijvoorbeeld in de directe leefomgeving (binnen en buiten). Ook het vernieuwend inzetten van digitale middelen kan bijdragen. De provincie werkt aan een regeling die moet bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke sector. Het accent ligt daarbij ook op (vrijwilligers)organisaties en op burgerinitiatieven.

Vragen of behoefte aan meer informatie over een van de regelingen? Stuur een e-mail naar: herstelfonds@noord-holland.nl.

Kaarten

Versterken maatschappelijke netwerken 

De provincie steunt activiteiten die eenzaamheid onder ouderen en jongeren terugdringen. Het geld kan ook worden ingezet om verenigingen en buurt- en dorpshuizen te ondersteunen die door de coronacrisis onder druk staan omdat het aantal vrijwilligers terugloopt. In totaal is € 7,5 miljoen beschikbaar. Vanaf begin augustus kunnen gemeenten een subsidie aanvragen voor projecten/ activiteiten die bijdragen aan ‘maatschappelijke netwerken en de ontmoeting’ binnen hun gemeente. De gemeenten hebben tijdens het proces van de totstandkoming van de regeling input kunnen geven. Meer informatie staat in het Subsidieloket.  

.

Uitgelicht