Wat is de status van de bestemmingsplannen?

(15 juli 2019)

Het uitgangspunt van de herinrichting N243 is dat deze zoveel als mogelijk plaatsvindt binnen de geldende bestemmingsplannen. Daardoor is slechts een beperkte aanpassing van de bestemmingsplannen nodig. Deze aanpassingen richten zich vooral op de bestemming van te realiseren rotondes.

 

Bestemmingsplan

De huidige stand van zaken is als volgt:

Koggenland

Het wijzigingsplan voor de aanleg van rotonde Kathoek is definitief.

Alkmaar

De gemeenteraad van Alkmaar heeft het bestemmingsplan voor de reconstructie N243 vastgesteld. Daartegen zijn 2 beroepen ingesteld.

Beemster

De gemeenteraad van Beemster heeft het bestemmingsplan voor de reconstructie N243 vastgesteld. Daartegen is 1 beroep ingesteld. 
Wij verwachten dat de Raad van State eind 2019 uitspraak doet over de bestemmingsplannen. 
 

Uitgelicht