Meer over de Taskforce Energie-infrastructuur

De netbeheerders Liander en TenneT werken op veel plaatsen in Noord-Holland aan uitbreidingen van het elektriciteitsnet. In de Taskforce energie-infrastructuur pakken de provincie, de netbeheerders en betrokken gemeenten de belangrijkste knelpunten in het elektriciteitsnetwerk aan. Tegelijkertijd wordt een ontwerp gemaakt voor toekomstbestendige nieuwe energienetwerken en wordt gezocht naar slimme oplossingen die efficiënt of beperkt gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk.

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Maar de uitbreidingen die nu worden uitgevoerd kunnen de snelle ontwikkelingen die plaatsvinden niet bijbenen. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, woningbouw en het verduurzamen van de energievoorziening. 

Taskforce energie-infra
 
Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit. Daardoor kunnen grootverbruikers van stroom, zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken in grote delen van de provincie geen nieuwe aansluiting of extra elektriciteit meer krijgen totdat het net uitgebreid is. En met name in het noorden van Noord-Holland heeft het elektriciteitsnet door de grote populariteit van zonnedaken, zonnevelden en windmolens zijn maximale capaciteit bereikt voor transport van wind- en zonnestroom. Hier hebben de netbeheerders ook wachtlijsten moeten instellen voor nieuwe windparken, zonneparken en grootschalige zonnedaken.

Informatiebijeenkomst terugkijken

VIdeostill informatiebijeenkomst Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland
Kijk terug: de informatiebijeenkomst
Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland op 31 mei 2022.