Planning

Tijdens de Kustweken is heel veel informatie opgehaald. Deze informatie wordt verwerkt in een concept visie Noord-Hollandse IJsselmeerkust. In het najaar 2021 wordt de omgeving gevraagd te reageren op het concept. Informatie over de manier waarop dat gebeurt, staat binnenkort op deze website.  
 

Uitgelicht