Planning

Tijdens de Kustweken in maart 2021 is veel informatie opgehaald uit de omgeving. Deze informatie is verwerkt in een concept-Kustvisie: Kustvisie IJsselmeerkust Aan 't meer 2030. In oktober  2021 is de omgeving gevraagd te reageren op het concept. De reacties zijn verwerkt in een reactienota. De concept-Kustvisie gaat nu de besluitvorming in bij de verschillende gemeenten en de provincie. 

   
   
   

 

Uitgelicht