Han Jordaan, Slavernij & vrijheid

Han Jordaan Slavernij & Vrijheid
Han Jordaan, Slavernij & vrijheid op Curaçao; de dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt. Zutphen: Walburg Pers, 2013.

Curaçao bleek minder geschikt voor grootschalige tropische plantagelandbouw. Met de slavenhandel als motor ontwikkelde het eiland zich tot een Atlantisch handelsknooppunt. De concentratie van de bevolking in het stedelijk gebied rond de haven, waar ook de helft van de slaven woonde, weerspiegelt deze economische gerichtheid. Stad en haven boden allerlei mogelijkheden voor slaafgemaakten om geld te verdienen en zichzelf en vooral ook hun kinderen vrij te kopen. Gedurende de achttiende eeuw groeide de bevolkingsgroep van vrijgemaakte slaven en hun vrijgeboren nakomelingen snel. Omstreeks 1790 was hun aantal al ongeveer even groot als dat van de vrije witte bevolking.

Dit boek beschrijft het spanningsveld dat langzamerhand groeit tussen deze 3 groepen gedurende de achttiende eeuw.