Burgemeestersvacature Amsterdam

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Amsterdam
Vacature per 5 oktober 2017
Inwonertal ± 845.000 inwoners
Profielschetsvergadering 12 april 2018
Plaatsing in Staatscourant 16 april 2018
Sluiting sollicitatietermijn 30 april 2018
Ontvangst sollicitanten door CvdK Mei 2018
Selectie vertrouwenscommissie Mei 2018
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Mei 2018
Besloten raadsvergadering Juni 2018
Advies CvdK Juni 2018
Werkzaamheden BZK Juni 2018
Benoeming per Juli 2018
Installatie en beëdiging 5 juli 2018
Ambtswoning beschikbaar Ja

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl