Voor gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de overgang naar een circulaire economie. In gemeenten en regio’s ontstaan al veel circulaire initiatieven van bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, wil de provincie de komende 5 jaar de samenwerking met de Noord-Hollandse gemeenten versterken. Dit doen ze door ambtelijke en bestuurlijke dialoogtafels te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken de aanwezigen het belang van de rol die gemeenten hebben in de transitie naar een circulaire economie, de ambities en de behoeften aan eventuele ondersteuning en samenwerking. Al naar gelang de uitkomsten van de dialoogtafels, stelt de provincie een subsidieregeling op om regio’s te ondersteunen bij het maken van circulaire strategieën en actieplannen. Als daar behoefte aan is, zet de provincie een kennisprogramma op voor gemeenten en regio’s.

Wilt u meer informatie of op de hoogte gehouden worden over de dialoogtafels, neem dan contact op via circulaire_economie@noord-holland.nl.